Inloopbijeenkomst over innovatiesubsidie Wmo

Zwolle – De gemeente Zwolle is op zoek naar innovatieve projecten en activiteiten op gebied van de Wmo. Om deze gewenste vernieuwing te stimuleren, verstrekt de gemeente subsidie volgens de verordening ‘Innovatie Wmo’. De sluitingsdatum voor het indienen van projecten is op 1 oktober 2011. Dinsdag 20 september aanstaande vindt een inloopbijeenkomst plaats voor organisaties die vragen hebben over de regeling.

De gemeente Zwolle vindt het belangrijk dat iedereen in de stad meedoet. Dat geldt ook voor mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperkingen. Er zijn diverse gemeentelijke voorzieningen die er toe bijdragen dat deze mensen kunnen meedoen. Door de vergrijzing neemt de vraag naar Wmo-voorzieningen echter toe. Om meer mensen te kunnen helpen, met dezelfde of minder middelen en zonder daarbij aan kwaliteit in te moeten leveren, is de gemeente op zoek naar innovatieve projecten en activiteiten. De gemeente verstrekt daarom subsidie volgens de verordening ‘Innovatie Wmo’.

De projecten en activiteiten moeten ertoe bijdragen dat de inwoners van Zwolle maatschappelijk participeren of moeten ertoe bijdragen dat sociaal isolement wordt voorkomen. De projecten zijn innovatief kostenefficiënt en sluiten aan bij de uitgangspunten van de Wmo. Organisaties kunnen gebruikmaken van de regeling mits ze voldoen aan de algemene voorwaarden voor het krijgen van subsidie. Zo moet een organisatie bijvoorbeeld een rechtspersoon zijn.

De sluitingsdatum voor het indienen van de projecten is op 1 oktober 2011. Organisaties die vragen hebben over de regeling zijn welkom op de inloopbijeenkomst op dinsdag 20 september 2011, van 16.00 tot 18.00 uur, Stadskantoor, Lübeckplein 2. Medewerkers van de gemeente staan u dan graag te woord.

Meer informatie over de subsidieverordening en het aanvraagformulier vindt u op www.zwolle.nl/wmo. Voor vragen kunt u contact opnemen met het Subsidieloket van de gemeente Zwolle, telefoonnummer (038) 498 41 02, e-mail: postbus@zwolle.nl.

Artikel delen: