Partners verbinden zich aan ZorgSaam

Zwolle –  Vandaag ondertekenden circa 20 partijen op het gebied van wonen, zorg en welzijn die betrokken zijn bij ZorgSaam in de Palestrinalaan het samenwerkingsconvenant. Met het convenant onderstrepen de partijen de doelen en uitgangspunten en staan de werkafspraken van het project vastgelegd.

zorgsaam_ondertekening_8_september.jpg

Het gaat hier immers om een gezamenlijke opgave met als doel huishoudens met multiproblemen in de flats aan de Palestrinalaan in Holtenbroek effectiever en efficiënter helpen zodat zij uiteindelijk meer regie krijgen over hun eigen leven.

De insteek van het project ZorgSaam in de Paletrinalaan is: één gezin, één aanpak, één hulpverlener. De bewoners krijgen ondersteuning door één professional die vanuit de verschillende disciplines wonen, werk, welzijn en zorg de gezinnen ondersteunt. Dit betekent dat de betrokken organisaties op een andere manier hulp moeten gaan bieden, meer integraal moeten samenwerken. Belangrijk is dat de hulp beter aansluit bij de hulpvraag van de huishoudens. De pilot ZorgSaam in de Palestrinalaan loopt tot eind 2013. Bij de eindevaluatie van de pilot wordt bekeken welke afspraken structureel moeten worden vastgelegd en op welke wijze.

Artikel delen: