Samen(loop) voor Europa in Zwolle

Zwolle – Op vrijdag 16 september organiseren enkele christelijke bewegingen uit Nederland en Europa de Samen(loop) voor Europa in Zwolle. Al wandelend trekken de deelnemers als Emmausgangers langs plekken in Zwolle, die historisch van groot belang zijn geweest voor de ontwikkeling van het christelijk gedachtegoed en de cultuur(denk aan Thomas a Kempis, Joan Cele en de Moderne Devotie) in Europa. Gaandeweg proeven de deelnemers iets van wat aan de basis van onze cultuur heeft gestaan.

De wandelaars blijven niet stilstaan bij het verleden. Onderweg wordt er in kleine groepjes nagedacht over de toekomst van Europa, met name over de waarden die ten grondslag liggen aan belangrijke levensthema’s, zoals waardigheid van het leven, huwelijk en gezin, zorg om natuur en milieu, rechtvaardige verdeling, menswaardig werk, aandacht voor de kwetsbaren, vrede en gerechtigheid en hoe mensen samenleven.

Tijdens de wandeling worden bovenstaande waarden gespiegeld aan de waarden van de Moderne Devotie zoals bijvoorbeeld gemeenschapszin, zorg voor de zieke, de arme en de vreemdeling, soberheid en tijd voor inkeer en bezinning. Zo wordt er naar het verleden, het heden en de toekomst gekeken. Vanuit Zwolle zal ter ondersteuning de heer de Vries aanwezig zijn, bestuurslid van de Thomas a Kempis Stichting.

De wandeling begint om 13.00 uur bij de OLV Basiliek(Peperbus) en staat onder leiding van Jeff Fountain(jarenlang directeur Europa van Youth with a Mission) oprichter van het Schumancentre for European Studies. Gastheren zijn onder andere Jan Bakker(Alphacursus Nederand) en Enno Dijkema(focolare, een gemeenschapsbeweging ontstaan in Italie). Tegen de klok van 17.00 uur wordt de wandeling beëindigd.

De samenloop in Zwolle maakt deel uit van een internationale beweging Samen voor Europa. Opgave voor de wandeling :samenvooreuropa.nederland@gmail.com

Artikel delen: