SP: geinde kosten ID-kaart automatisch terugbetalen

Zwolle – afgelopen vrijdag besloot de Hoge Raad dat gemeenten geen geld meer mogen vragen voor een ID-kaart en dat mensen die in de afgelopen zes weken een identiteitskaart aangeschaft hebben, de kosten daarvan terug kunnen krijgen. Een aantal gemeenten heeft daarop besloten dat geld automatisch terug te geven. De SP vindt dat Zwolle dat voorbeeld moet volgen.

SP 3.jpg

Op de website van de gemeente Zwolle is te lezen dat de gemeente Zwolle in overleg met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de NVVB (Nederlandse Vereniging van Burgerzaken) bepaalt hoe Zwolle met deze uitspraak omgaat. Sommige gemeenten betalen alleen de kosten terug als mensen een bezwaarschrift indienen tegen het besluit dat ze geld moesten betalen voor hun kaart. ‘Veel te omslachtig’ vindt SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius. ‘Voor de mensen die het geld terug kunnen krijgen, en ook voor de gemeente zelf die de bezwaarschriften in behandeling moet nemen en moet beoordelen. De kosten daarvan zouden weleens hoger kunnen zijn dan het bedrag dat bespaard wordt doordat niet iedereen een bezwaarschrift zal indienen.’ Siderius heeft aan het college van B en W voorgesteld het voorbeeld te volgen van gemeenten als Capelle aan de IJssel en Raalte die het geld terugbetalen zonder dat de mensen erom hoeven te vragen.

Aan: College van B&W
Van: Fractie SP, Tjitske Siderius
Datum: 13 september 2011
Onderwerp: teruggave leges identiteitskaart (ID-kaart)

Aan het college van B en W van de gemeente Zwolle

Inleiding: Op 9 september jl. besloot de Hoge Raad dat er geen leges mogen worden geheven voor een Nationale Identiteitskaart (NIK). Het arrest van de Hoge Raad is per direct van kracht en dit betekent dat de gemeente geen leges meer mag vragen voor de aanschaf van een identiteitskaart, en dat de leges die in de afgelopen zes weken betaald zijn, teruggevraagd kunnen worden.

Op de website van de gemeente Zwolle is te lezen dat in overleg met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de NVVB (Nederlandse Vereniging van Burgerzaken) wordt bepaald hoe Zwolle met deze uitspraak omgaat. Sommige gemeenten laten mensen die in de afgelopen zes weken een ID-kaart hebben aangevraagd en terugbetaling willen van hun leges, bezwaar aantekenen tegen de betaling van die leges. Het moeten indienen van een bezwaarschrift is naar de mening van de SP-fractie omslachtig: voor de inwoners die in aanmerking komen voor de teruggave van leges, maar ook voor de gemeente die de bezwaarschriften in behandeling moet nemen en moet beoordelen. De kosten daarvan zouden weleens hoger kunnen zijn dan het bedrag dat bespaard wordt doordat niet iedereen een bezwaarschrift zal indienen.

Er zijn ook gemeenten zoals Capelle aan de IJssel en Raalte die inmiddels besloten de betaalde leges in de afgelopen zes weken automatisch terug te betalen. Naar de mening van de SP-fractie moet Zwolle dat voorbeeld volgen. Naar aanleiding van bovenstaande heb ik de volgende vragen aan u: 1. Kunt u aangeven op welke wijze de gemeente Zwolle ervoor gaat zorgen dat mensen die de afgelopen zes weken een identiteitskaart hebben aangevraagd de leges terug krijgen gestort? 2. Kunt u aangeven of u de visie van de SP deelt dat mensen die in aanmerking komen voor teruggave van de leges automatisch in aanmerking moeten komen voor de teruggave? 3. Op welke termijn gaat u mensen zekerheid geven over de teruggave van leges?

Met vriendelijke groet, Tjitske Siderius SP-fractie

Artikel delen:
Reacties 8
 1. Ik hoop dat ze inderdaad dat geld terug gaan betalen.. Ik heb net 9 weken geleden een idkaart opgehaald.. moest zelfs het dubbele bedrag betalen omdat ik mijn andere IDkaart was kwijtgeraakt (in het ziekenhuis ook nog..)..
  Dus ik was 82 euro kwijt voor iets wat eigenlijk nu dus gratis moet zijn.. (Wat overigens vorig jaar oktober al besloten is..)
  En ik val net buiten de bezwaartermijn..


  ⚠️ Meld

 2. In het geval van Raalte krijgt volgens mij iedereen, die vanaf 7 oktober 2010 (en toen 14 jaar of ouder was) een identiteitskaart aangeschaft heeft, zijn geld terug. In Amsterdam dacht ik vanaf 26 augustus 2010. Ik las dat meerdere gemeenten dit misschien ook gaan doen.

  Hopelijk gaat Zwolle dit ook doen 8)


  ⚠️ Meld

 3. dat gratis verstrekken vind ik een goed idee. ben volgend jaar aan de beurt. Maar heb nog paspoort tot 2013. id kaart in portomonnee is gewoon handig, bij postkantoor etc 🙂


  ⚠️ Meld

 4. Helaas, De gemeente Zwolle heeft de datum van mijn aanvraag, die wel in de termijn viel, gewoon veranderd in 6 juni…..??????????
  Nu moet ik bewijzen dat ik mijn kaart in aug. heb aangevraagd.
  Maar hoe.

  Leuke truc om onder het terugbetalen uit te komen.
  Heel laag en gemeen, Gemeente Zwolle!!!!!!!!!
  Dat Den Haag niet te vertrouwen is, dat wisten we al, maar dit slaat alles!!!!!!

  Wat een stelletje boeven, om op zo’n manier mijn zuur verdiende vakantiegeld in te pikken.

  gr. Remco  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.