Wijkplatform Spoolde uitgesteld

Zwolle – Het wijkplatform Spoolde wordt uitgesteld. De bijeenkomst stond gepland op 28 september 2011 maar is verplaatst naar 30 november 2011. De bijeenkomst is uitgesteld in goed overleg met wijkorganisatie Spoolderbelangen om een aantal onderwerpen op de agenda die in de wijk spelen goed voor te kunnen bereiden.

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag is te vinden op www.zwolle.nl/zwolsewijken, onder de gewenste wijk. De data van de verschillende wijkplatforms en de agenda’s zijn hier ook te vinden.’

Artikel delen: