Uitwisselingsestafette De Vrije Professional

Zwolle – Windesheim organiseert, in samenwerking met Saxion, op 9 en 10 november de uitwisselingsestafette ‘De Vrije Professional’. De estafette is verdeeld over twee conferenties om kennis, kunde en ervaringen te delen met mensen die werkzaam zijn in de jeugdzorg of daarvoor in opleiding zijn. Omdat er een verschuiving plaatsvindt in de manier waarop jeugdzorg wordt verstrekt, worden er tijdens beide conferenties handvaten gegeven voor een nieuwe manier van werken in de jeugdzorg.

Ouders en jongeren die te maken krijgen met jeugdzorg hebben steeds meer zelf de regie over de hulp die hen wordt geboden. Niet langer bepalen anderen wat voor hen ‘het beste’ is. Deze gewijzigde aanpak vraagt om een cultuuromslag bij mensen die in de jeugdzorg werken of ervoor worden opgeleid. Daarom wordt de uitwisselingsestafette georganiseerd, die mede mogelijk gemaakt wordt door een financiële bijdrage van de provincie Overijssel.

De conferentie van 9 november handelt over de zorgvraag en de wijze waarop jeugdzorgwerkers en de jongeren die zij begeleiden hiermee omgaan. In de conferentie van 10 november staat de relatie tussen managers in de jeugdzorg en hun medewerkers centraal. Twee werkgroepen (met docenten, studenten en werkers in de jeugdzorg) zijn op dit moment bezig met het voorbereiden van de conferenties. Ruim een maand voor de conferenties zijn de definitieve programma’s bekend. Meedenken en -discussiëren over de voorbereiding van de conferenties kan op de LinkedIn-groep Uitwisselingsestafette Jeugdzorg.

De werkconferenties vinden plaats op woensdag 9 en donderdag 10 november 2011 op Windesheim, Campus 2-6 te Zwolle en duren van 13.00 tot 18.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.windesheim.nl/uitwisselingsestafettejeugdzorg . Bellen of mailen met de projectleider Francien Lange kan ook via tel. 088 469 8489 / 06 – 1342 6072 of f.lange@windesheim.nl.

Artikel delen: