Wegwerkzaamheden in Oosterenk, Ittersum en Wipstrik

Zwolle – Zwolle timmert in de maanden september en oktober flink aan de weg. De Dokter Spanjaardweg wordt voorzien van een nieuwe laag asfalt. Aan de Dokter Hengeveldweg wordt het riool vervangen. Verkeersdeelnemers moeten ook rekening houden met wegwerkzaamheden op de kruising Leo Majorlaan – Wipstrikkerallee en de kruising IJsselallee – Oldeneelallee, waar de verkeersregelinstallatie wordt vervangen.  

De gemeente Zwolle gaat het riool vervangen onder de Dokter Hengeveldweg (gelegen tussen Dokter Spanjaardweg en Bonepad). De Dokter Spanjaardweg (gelegen tussen Dokter Deenweg en Dokter Hengeveldweg) wordt voorzien van een nieuwe asfaltlaag met stroken voor fietsers. Ook wordt de bushalte aangepast aan de nieuwste richtlijnen. De werkzaamheden, mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel, beginnen op 14 september aanstaande en zijn naar verwachting eind week 44 gereed. Om de verkeersoverlast zoveel mogelijk te beperken worden de asfaltwerkzaamheden tijdens de herfstvakantie uitgevoerd. Beide wegen zijn deze periode afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. Kruising Leo Majorlaan – Wipstrikkerallee

Op donderdag 15 september kan het verkeer vanaf 06.00 uur vertraging ondervinden ter hoogte van de kruising Leo Majorlaan – Wipstrikkerallee. Op deze dag wordt de verkeersregelinstallatie (VRI) vervangen. Omdat de verkeerslichten dan buiten werking zijn, worden verkeersregelaars ingezet. Gestreefd wordt om de werkzaamheden rond de avondspits gereed te hebben. Met name in de ochtendspits moeten verkeersdeelnemers rekening houden met vertraging.

Kruising IJsselallee – Oldeneelallee

Ook op de kruising IJsselallee – Oldeneelallee wordt de VRI vervangen. Dit gebeurt op donderdag 6 oktober aanstaande. Het verkeer kan hierdoor, met name in de ochtend, te maken krijgen met enige vertraging. Er worden verkeersregelaars ingezet. Bij de planning van de werkzaamheden is rekening gehouden met overige wegwerkzaamheden in Zwolle.

Op www.bereikbaarheidzwolle.nl is meer actuele informatie te vinden.

Artikel delen: