Nieuwe impulsen voor sanitatie

Zwolle – Op vrijdag 30 september wordt bij Waterschap Groot Salland te Zwolle de eerste editie georganiseerd van het symposium "Duurzame sanitatie: nog 5 jaar te gaan naar 2015". Het symposium gaat onder andere over innovatieve toiletconcepten gebaseerd op het hergebruik van voedingsstoffen, water en energie. Ook klein- en grootschalige sanitatieplannen voor stad en platteland komen aan bod.

In juni 2011 heeft de VN een resolutie aanvaard over sanitaire voorzieningen onder de titel: "Sustainable Sanitation: the drive to 2015", een initiatief van UNSGAB, onder voorzitterschap van de prins van Oranje, ZKH Willem Alexander. Een uitdagende ‘rit’, met nog vier jaar te gaan. Het symposium in Zwolle wordt in het kader van deze VN-resolutie gehouden.

De organisatie van het symposium, de eerste in een serie, is in handen van Aqua for All, LeAF (Lettinga en Associates Foundation), WUR (Wageningen Universiteit en Research), het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Waterschap Groot Salland, het Netherlands Water Partnership, het Nutriënten Platform en WECF (Women in Europe for a Common Future).

Verschillende voorbeelden van Nederlandse partnerschappen in ontwikkelingslanden passeren de revue, zoals van Waterschap Groot Salland de bouw van schoolsanitatie in het Zuid-Afrikaanse Mpumalanga, van WECF de werking van succesvolle watergebruikersverenigingen in de Kirgizische republiek, en van LeAF het onderzoek naar de anaerobe verwerking van afvalslib in vele landen, waaronder Soedan.

Nederland is medekoploper in innovatieve concepten en technologie op gebied van sanitatie. Mevrouw Grietje Zeeman (Wageningen UR) zal op het symposium een inleiding houden over ‘Nieuwe sanitatie’ gebaseerd op terugwinning en hergebruik van nutriënten, energie en water. Aansluitend geven de organiserende partners een overzicht van uitgevoerde en lopende projecten, initiatieven en grensverleggende concepten.

Er ligt een uitdaging richting 2015. ‘Hoe gaan we die uitdaging aan?’ vraagt de organisatie zich af. Wat kan de rol zijn van het bedrijfsleven, van slimme partnerships? Welke duurzame financiële modellen worden hieraan gekoppeld? Hoe kunnen we vanuit de huishoudens toewerken naar haalbare plannen met keuzes? En wat zijn de kansen voor Water & Voedsel, voor Sanitatie & Milieu? In een interactieve sessie wordt een BiD-book (Business in Development) gelanceerd waarin Nederlandse partijen hun plannen presenteren.

Artikel delen: