Burgerjaarverslag 2006 uit

Voor de vijfde maal brengt de gemeente Zwolle een Burgerjaarverslag uit. Het is de wettelijke opdracht van de burgemeester om via dit verslag verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad en aan de inwoners van Zwolle. In het Burgerjaarverslag komen onderwerpen aan de orde die in de wet voorgeschreven zijn. Daarbij gaat het om:

·         het bevorderen van de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie;

·         het bevorderen van een adequate behandeling van bezwaarschriften;

·         het bevorderen van een adequate behandeling van klachten van burgers en het uitbrengen van een jaarlijks verslag daarvan aan de raad en

·         het bevorderen van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening aan de burger.

Naast deze verplichte onderwerpen behandelen we ook in dit jaarverslag weer vele andere zaken die de moeite van het vertellen en het weten waard zijn.

2006 Was een jaar met vele hoogtepunten. In dit Burgerjaarverslag staan ze uitgebreid vermeld. Denk bijvoorbeeld aan de IJsseltoren, het nieuwe wijkcentrum in Holtenbroek en het nieuwe theater De Spiegel. De bijzondere gebeurtenissen van 2006, gedenkwaardige momenten en dagen en belangrijke ontwikkelingen in de stad; een selectie ervan staat in deze krant. Het thema van het burgerjaarverslag is ‘Samen’, dat past bij het programma Samen maken wij de stad waar de gemeente, samen met partners, veel waarde aan hecht.

Het Burgerjaarverslag wordt op 20 en 21 april huis aan huis verspreid in Zwolle. Het verslag is ook verkrijgbaar bij het Gemeentelijk Informatiecentrum in de Sassenstraat en bij diverse Wijkservicepunten. Ook is het volgende week te downloaden via www.zwolle.nl

Artikel delen:

Reageer