Ontsluiting Stadshagen voor alle verkeer veiliger

Zwolle – Stadshagen moet voor alle soorten verkeer verkeersveiliger en beter bereikbaar worden. Met een breed pakket aan maatregelen worden de – veel bediscussieerde – bijeffecten van de zogenoemde verkeersknip in Stadshagen aangepakt. Dat hebben burgemeester en wethouders van Zwolle besloten na bestudering van een onafhankelijk onderzoek naar de verkeerssituatie in de wijk en van ruim 700 reacties van betrokken inwoners en organisaties daarop.

16-09-2011_ontsluiting_stadshagen_3.jpg

Het veilig maken van onveilige fietsoversteken, aanbrengen van verbeteringen in de verkeersroutes, een betere bewegwijzering en blijvende aandacht voor mogelijkheden om Stadshagen I en II goed te ontsluiten verbeteren de komende jaren de bereikbaarheid flink. Burgemeester en wethouders willen zo snel mogelijk een aantal verbetermaatregelen nemen om de negatieve bijeffecten van de knip aan te pakken en tegelijkertijd de voordelen van de fiets- en voetgangersvriendelijke uitstraling van de wijk te behouden. Zo kan de bewegwijzering in de wijk veel duidelijker en op een aantal belangrijke kruispunten kunnen maatregelen worden genomen om wegen en routes logischer te maken.

De kans op het kiezen van een verkeerde route en daarmee omrijden wordt daardoor kleiner. Het veelbesproken onveilige kruispunt Belvédèrelaan-Twistvlietpad wordt zo aangepast dat de oversteek veiliger wordt voor fietsers en voetgangers.

 

Ontsluiting

De bereikbaarheid van geheel Stadshagen wordt bovendien verbeterd door te kiezen voor een ontsluiting van het nieuwe gedeelte van de wijk, de Tippe, via een verbinding voor alle verkeer tussen Stadshagen I en II via een gelijkvloerse overweg over de tramlijn Zwolle-Kampen bij de toekomstige tramhalte Stadshagen-Centrum. Daardoor komen er meer mogelijkheden om vanuit de rondweg om de wijk het centrum en de verschillende voorzieningen en wijkdelen van Stadshagen te bereiken.

 

De gemeente zoekt ook uit of het mogelijk is met maatwerk bepaalde doelgroepen zo snel mogelijk in de wijk naar hun bestemming te krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om professionals met een zorgtaak, zoals huisartsen. Daarnaast laat het college ook uitzoeken of een beperkte openstelling van de parkeergarage in de ochtend bijdraagt aan het verminderen van de omrijdtijd op momenten dat het voor wijkbewoners niet mogelijk is om te kiezen tussen verschillende vervoersmiddelen om hun kinderen naar school te brengen.

 

Toekomstgericht

Naast deze concrete voorstellen gaat de gemeente de komende tijd samen met wijkbewoners en andere belanghebbenden op zoek naar nog meer mogelijkheden om de verkeerssituatie in de wijk te verbeteren. Uitgangspunten van dit ‘programma’ zijn, net als in de voorstellen van het college, dat de veiligheid voor alle weggebruikers wordt vergroot en de bereikbaarheid van de voorzieningen in de wijk beter wordt.

 

Op maandagavond 26 september 2011 beoordeelt de Zwolse gemeenteraad het onderzoek en de bewonersreacties naar de aanpak van de verkeersknip in Stadshagen. De raad spreekt zich dan ook uit over het voorstel van het college.

Noodzakelijk

Verkeerswethouder Rene de Heer vertelt namens het college dat burgemeester en wethouders goede kansen zien om Stadshagen verkeersveiliger en beter bereikbaar te maken. Dit komt de leefbaarheid van de wijk ten goede. “Ik ben erg tevreden dat we de afgelopen periode door onafhankelijk onderzoek aangevuld met inhoudelijke en onderbouwde reacties uit de wijk een volledig inzicht hebben gekregen in de verkeerssituatie in Stadshagen. Daaruit is duidelijk geworden dat er geen eenduidige oplossing is voor de verkeersknip. Dat neemt niet weg dat er geen mogelijkheden zijn om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in Stadshagen te verbeteren. Door gezamenlijk naar de problemen te kijken en de voors en tegens op een rij te hebben, is het duidelijk dat we er voor moeten kiezen om naar héél Stadshagen te kijken voor het oplossen van de minder goede bijeffecten van de knip. Alleen dan kun je werken aan zowel een verkeersveilig als een bereikbaar Stadshagen.”

 

Logica terug

“Dat is, vind ik, goed gelukt”, zegt de wethouder. “Bij het maatregelenpakket dat we nu voorstellen is iedereen in Stadshagen, bewoners en bezoekers, gebaat. Alle weggebruikers hebben baat bij een verkeersveiliger Stadshagen. En logische routes maken het voor bewoners en bezoekers makkelijker om je weg te vinden in de wijk.”

“De vele reacties op het rapport van Goudappel en Coffeng hebben nogmaals duidelijk gemaakt dat de verkeerssituatie de wijk bezighoudt. Het is ook om die reden dat we – naast de maatregelen die het college nu voorstelt – we voortdurend in gesprek willen blijven met de wijk. Er is geen eenduidige oplossing voor de knip en de onderzochte doorsteekvarianten zouden leiden tot miljoenenkosten, tijdverslindende procedures en tot grote onrust onder wijkbewoners.”

 

Maatwerk

“Het onderzoek en het meedenken van de wijkbewoners heeft ons als college laten zien dat wijkbewoner waarde hechten aan een duidelijke verkeersstructuur, maar dat zij tegelijkertijd alles op alles willen zetten om de wijk verkeersveilig te houden. Het is die inzet waarop we dit integrale pakket aan maatregelen baseren. Daarbij nodigen we de wijk uit om verder met ons mee te denken om in de toekomst ook steeds langs deze twee uitgangspunten met de ontwikkeling van de verkeerstructuur in de wijk om te gaan. Ik hoop en verwacht ook dat we over vijf, tien en vijftien jaar nog steeds op die constructieve manier kijken naar de wijk. Want uiteindelijk draagt dat bij aan een beleving van de wijk die niet enkel gaat over ergernis over de verkeerssituatie, maar veel meer over de leefkwaliteit van dit prachtige stuk Zwolle. Als we nu een punt zetten achter de discussie, zetten we in mijn ogen een stap naar de toekomst.”

Artikel delen:
Reacties 10
 1. Geen knip voor de neus waard zijn betekent ‘heel weinig (helemaal niets) waard zijn’, ‘nergens voor deugen’.

  Knip staat hier voor vingerknip, een handgebaar dat je maakt met je duim en een vingertop. Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) maakte men vroeger een knip tegen iemands neus als teken van spot of voor straf. Als je zelfs geen knip voor de neus waard bent, ben je niets waard.

  F.A. Stoett vermeldt dat een soortgelijke uitdrukking al te vinden is bij Athenaeus, een Griekse schrijver die rond 200 na Christus leefde. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft citaten uit de achttiende eeuw met geen knip waard zijn, de oudst bekende versie van deze zegswijze. Voor de neus is een latere toevoeging.  ⚠️ Meld

 2. Een rechte oversteekplaats zou bij de Wendakker al helpen… Dus hoeken van 90 graden realiseren i.p.v. de huidige 60 en 120 graden.
  Wie dat bedacht heeft, loopt en fietst daar zelf nooit, denk ik.
  Verder zou een breder zebrapad helpen, een rotonde op die plek kan daar makkelijk volgens mij (zelfs geschikt voor stadsbussen). Zo zijn er wel meer ideeën. Waar mag je die indienen?


  ⚠️ Meld

 3. J.Knap, hartelijk dank voor dit stuk wijsheid. Alleen wat heeft het te maken met het bericht? Behalve dat in het bericht en in jouw reactie het woord ‘knip’ staat, zie ik totaal geen overeenkomsten met het bericht.


  ⚠️ Meld

 4. ik denk dat ook al zal je alles open gooien,de situatie er niets beter op wordt.
  gezien het feit dat de mensen in stadshagen geen enkel
  geduld op kunnen brengen,en ze mekaar het licht in de
  ogen nog niet gunnen.kijk eens om je heen,hou rekening
  MET MEKAAR,en anticipeer.
  dan ben je dr al probleem opgelost:D:D:D


  ⚠️ Meld

 5. De bereikbaarheid van geheel Stadshagen wordt bovendien verbeterd door te kiezen voor een ontsluiting van het nieuwe gedeelte van de wijk, de Tippe, via een verbinding voor alle verkeer tussen Stadshagen I en II via een gelijkvloerse overweg over de tramlijn Zwolle-Kampen bij de toekomstige tramhalte Stadshagen-Centrum.[/i]

  Goeie!:)


  ⚠️ Meld

 6. Dennish: Bang? nergens voor. Heb je enkele voorbeelden van “de mensen in SH die elkaar het licht in de ogen niet gunnen”?

  Woon er 11 jaar heb geen enkel voorbeeld.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.