Presentatie BID-boek festiviteiten 55 jaar Sassendonk

Zwolle – Zaterdagmiddag heeft de Stichting 55 jaar Sassendonk door het aanbieden van een BID-boek hun geloofsbrieven overhandigd aan de carnavals geestelijken kardinaal Jaap Hagedoorn en de groene bisschop Peter Pot.  Zij zouden dat meenemen in hun overleg (conclaaf) en als het alle geestelijke hiërarchieën had doorlopen vandaag meedelen of zij hun zegen konden geven aan het evenement.

img_7641.jpg

Zijne Eminentie Jaap Kardinaal Hagedoorn kwam deze middag op een ludieke manier binnen in de AAhal van de Zwolse IJsselhallen. Dit is niet de hal waarin het evenement zal worden georganiseerd, maar i.v.m. de afbouw van een ander evenement was er verhuisd naar deze hal. De voorzitter van de Stichting 55 jaar Sassendonk vroeg aan de kardinaal of er een oordeel was geveld. Eminentie Jaap Kardinaal Hagedoorn zei dat hij eerst wilde weten hoe de stand van zaken is en hij was gemachtigd het laatste oordeel te geven.

img_7599.jpg

img_7650.jpg
Foto’s: Rodrigo Nunes

Uitleg over de stand van zaken.

Zijne Eminentie Jaap Kardinaal Hagedoorn in de tussentijd heeft de stichting niet stil gezeten, er is door vele mensen veel voorbereidend werk verzet. Vooral de saamhorigheid heeft heel veel aandacht gekregen.

· Alle carnavalsverenigingen en veel groeperingen hebben de intentieverklaring ondertekend om mee te doen met de organisatie van het jubileumevenement 55 jaar Sassendonk op zaterdag 4 februari 2012.

· Het evenement wordt ondersteund door een comité van Aanbeveling.

· Het carnavalscluster van horeca Zwolle is intensief betrokken bij de organisatie.· De HES (Horeca Evenementen Stichting) ondersteund het evenement met diverse middelen waaronder het carnavalsmuntje tijdens het evenement.· De onderwijsinstelling de Landstede ondersteund 55 jaar Sassendonk met stagiaires uit studierichtingen die gelinkt zijn aan organisatie/evenementen.Denk hierbij aan bewaking, gastdames/heren, administratieve ondersteuning van de organisatie e.d.· Het voltallige gemeentebestuur heeft aangegeven zaterdag 4 februari in hun agenda vrij te houden om bij het evenement betrokken te zijn · Zo’n 50 oud vorsten en bestuurders hebben zich spontaan opgegeven als Vorstelijke Schenker. Zij realiseren zich dat hun Prins zijn van betekenis is geweest voor de ontwikkeling van het Sassendonkse carnaval.· Ook de machtiging actie loopt goed. Hier tekenen personen die zich betrokken voelen bij het Sassendonkse carnaval een machtiging waardoor zij het evenement steunen en daardoor een obligatie krijgen voor het feest.· Diverse bevriende carnavalsverenigingen van onder de grote rivieren hebben we uitgenodigd om onze gast te zijn en zelf te ervaren hoe het Zwolse carnaval (van oorsprong een kopie van het carnaval uit het zuiden) zich ontwikkeld heeft tot een eigentijds Sassendonks carnaval. · Ook hebben we diverse bevriende carnavalsverenigingen van boven de grote rivieren uitgenodigd om gezamenlijk te laten zien hoe wij hier carnaval vieren. ·        

Volgende week worden de commissies samengesteld uit  enthousiaste carnavalsvierders die zich hiervoor  spontaan hebben opgegeven· De website www.55jaarsassendonk.nl  is gereed en ik nodig u graag deze site te bezoeken.· De kaartverkoop is gestart. 

Kaartverkoop

Begin september is de kaartverkoop online van start gegaan. Dit is echter niet de enigste locatie waar kaarten zijn te verkrijgen.· www.55jaarsassendonk.nl· 400 Primera winkelsVanaf eind september zijn de kaarten ook via de volgende locaties te verkrijgen:· Carnavals Horeca· Websites verschillende carnavals verenigingen.·  Stichting Sassendonk promotions (www.sassendonk.nl
|
De kosten van een kaart zijn € 11,55. Daar komen na gelang van het verkoop punt eventueel nog service- en administratie kosten bij. Online via de verschillende websites is dat voor een e-ticket bij een betaling via Ideal € 3,57 per bestelling van maximaal 20 kaarten. Het is dus voordeliger om online meerdere tickets tegelijk te bestellen.In de horeca worden er geen service kosten berekend, het aantal beschikbare toegangskaarten is daar echter beperktAlle kaarten bevatten een unieke barcode. Bij de ingang wordt deze ter controle gescand. Een e-ticket is ook maar 1 keer geldig. Het vaker uitprinten van een ticket is dus zinloos. 

Zijne Eminentie Jaap Kardinaal Hagedoorn heeft dit alles aangehoord en het was aan hem om definitief toestemming / witter rook en dus de zegen van de carnavalsgeestlijken te geven.  Het bestuur van de Stichting 55 jaar Sassendonk is dan ook verheugd om het feit dat zij de zegen van de carnavalsgeestlijken hebben gekregen en dus verder kunne gaan met de organisatie.

Om deze zegen kracht bij te zetten is in bijzijn van alle aanwezigen het contract met de IJsselhallen, die tijdens het jubileumevenement onze carnavaleske feesttempel zal zijn, getekend. Hiervoor waren aanwezig:  Vestigingsmanager Kees Bilker en Projectmanager Marco Docter. 

Stichting 55 jaar Sassendonk

Eind 2009 zijn zo’n 30 mensen bij elkaar gekomen om te brainstormen over een groots gezamenlijk evenement rondom het 55 jaar carnaval in Zwolle (Sassendonk). De ideeën zijn door een werkgroep uitgewerkt en in augustus 2010 is de Stichting 55jaar Sassendonk opgericht. In deze stichting hebben de volgende personen zitting in het bestuur: Berrie van Duuren (Voorzitter), Hans Platje (Secretaris), Martin van Thulden (Penningmeester), Martin Koekenberg (PR & Communicatie) & Peter Vader (Programma).

De stichting wordt ondersteund door een comité van aanbeveling, daarin hebben zitting: Henk Jan Meijer, Hans Paul Visscher, Ton ter Bekke, Louis van Daalen, Wichert aan het Rot, Sjef Evers & stadsprins in functie (momenteel Prins Fit I).

Artikel delen:

Reageer