Nieuwe ontwikkelingen in het PGB

Zwolle –  Zieke, gehandicapte of oudere mensen die op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) een Persoonsgebonden Budget (PGB) ontvangen, kunnen zelf de nodige hulp en begeleiding inkopen. Over de administratieve randvoorwaarden hebben velen vragen. Daarom organiseert Steunpunt Informele Zorg samen met MEE IJsseloevers en de Achmea zorgkantoren op 6 oktober een thema-avond over het PGB.

Een vergelijkbare avond werd op 15 juni jongstleden georganiseerd. Vanwege de enorme belangstelling en nieuwe ontwikkelingen in het PGB wordt nu weer een themabijeenkomst gehouden. Deze avond spreken twee medewerkers van de afdeling PGB van het zorgkantoor. Samen met een voorlichter van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) informeren zij de aanwezigen over het PGB. Daarbij komen ook de nieuwste ontwikkelingen aan bod.

Zij geven een presentatie over waar u het PGB wel en niet aan mag besteden, hoe u die besteding moet verantwoorden, hoe u het beste een administratie kunt voeren en hoe de SVB u daarbij kan helpen. Ook vertellen zij u welke verplichtingen u met een PGB krijgt en waar u op moet letten bij het gebruiken van uw PGB. Vragen die kunnen worden behandeld zijn bijvoorbeeld: waar vul ik het vrij besteedbare bedrag in, wat moet ik wel/niet meesturen, hoe zit het met de vervoerskosten, wat mag ik met mijn PGB wel en niet inkopen, mag ik mijn vakantie betalen uit mijn PGB, et cetera. Verder worden actuele ontwikkelingen rondom het PGB behandeld en de verwachting voor het komende jaar.

De avond is bedoeld voor iedereen die al een PGB heeft en geïnteresseerd is in informatie over het PGB.

Thema-avond PGB: donderdag 6 oktober, 19.30 tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur), wijkcentrum SIO, Thorbeckelaan 2 in Zwolle in Zwolle. Aanmelden: vóór vrijdag 30 september bij Steunpunt Informele Zorg, info@informelezorgzwolle.nl, 038 422 52 00.

Artikel delen: