Isala maakt patiënt bewust van eigen rol bij herstel

Zwolle – Revalidatie helpt mensen om na een ingreep als een hartoperatie of dotteren beter om te gaan met lichamelijke, geestelijke en sociale klachten en/of beperkingen. Ook bij chronische ziekten als COPD, vaatproblematiek en hartfalen is revalidatie zinvol. Bij de Isala klinieken kunnen hart-, long- en vaatpatiënten sinds een jaar een revalidatietraject volgen bij het nieuwe Leef & Beweegcentrum.

Isala.jpg

Het centrum leert ze vertrouwen te krijgen in hun lijf en mogelijkheden te zien in plaats van beperkingen. Maar de grootste succesfactor blijft de invloed van de patiënt zelf. Want revalideren doe je vooral thuis. Daarom richt het centrum zich met de voorlichtingsmodule ook op familie van de patiënt en is er een nauwe samenwerking met eerstelijns fysiotherapeuten. Het doel is jezelf weer prettig voelen in je lijf en voorkomen dat er opnieuw problemen ontstaan. Meer informatie: www.isala.nl/leefenbeweegcentrum.

Het Leef & Beweegcentrum Isala is een jaar geleden gestart met een revalidatieprogramma voor hartpatiënten. In 2011 zijn ook patiënten met COPD of vaataandoeningen aangesloten. Het programma van het centrum bestaat uit drie modules en wordt gevolgd na ontslag uit het ziekenhuis of na poliklinische verwijzing. Onderwerpen die aan bod komen tijdens de revalidatie hebben betrekking op beweging, voeding en leefstijl.

Maar er is ook aandacht voor de psychische effecten die een ingrijpende gebeurtenis of een chronische ziekte heeft op een mens. Veel patiënten voelen zich namelijk onzeker over hun lijf na een zware operatie, een hartinfarct of na een dotterprocedure. En ook familie voelt zich vaak onzeker over wat wel of niet kan. Deelnemers aan het programma komen dus zowel fysiek als mentaal in beweging om te werken aan een betere kwaliteit van leven.

Nadat het programma bij het Leef & Beweegcentrum is afgerond, wordt de revalidatie voortgezet met fysiotherapeuten uit de eerstelijn. Er zijn nauwe banden met diverse netwerken in de regio en deze fysiotherapeuten zijn bijgeschoold om hart-, long- en vaatpatiënten verder te begeleiden. In de toekomst wil het centrum ook programma’s aanbieden voor patiënten die wel klachten hebben, maar nog geen behandeling hebben ondergaan. Dit heeft een meer preventief karakter. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om ook patiënten van andere specialismen, in de toekomst te begeleiden.

Artikel delen: