Commissie voor herbenoeming burgemeester

Zwolle –  De tweede ambtstermijn van burgemeester Henk Jan Meijer loopt 14 juli 2012 af. De burgemeester heeft aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. De gemeenteraad stelt op maandag 26 september een commissie in die zich gaat bezig houden met de herbenoemingsprocedure van de burgemeester.

De gemeenteraad benoemt uit zijn midden een commissie, die een aanbeveling voorbereidt. Het verdere verloop van de procedure vindt in beslotenheid plaats. De commissie heeft bij de start een gesprek met de Commissaris van de Koningin (CdK), voert vervolgens één of meerdere gesprekken met de burgemeester en hoort ter voorbereiding eventueel andere betrokkenen. Van dit alles wordt verslag opgemaakt en dit wordt met een conceptaanbeveling aan de raad voorgelegd. Vervolgens stelt de raad in een niet- openbare raadsvergadering en in aanwezigheid van de CdK de aanbeveling vast. De aanbeveling wordt vervolgens aan de CdK aangeboden. Deze stuurt daarna de aanbeveling met haar bevindingen door naar de Minister van Binnenlandse Zaken.

De commissie bestaat uit de fractievoorzitters, de vice-voorzitter van de raad is voorzitter van de commissie, maar heeft geen stemrecht. De fractievoorzitter van de grootste partij is plaatsvervangend voorzitter. De griffier is secretaris van de commissie.

Voor 1 februari 2012 moet de gemeenteraad de aanbeveling naar de CdK sturen. Voor 1 maart 2012 stuurt de CdK de aanbeveling en haar rapportage door naar de minister van Binnenlandse Zaken en de Minister neemt vervolgens voor 1 juli 2012 een besluit.

Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.