Tentoonstelling rond Moderne Devotie

Zwolle – Halverwege de maand oktober worden er in het Stedelijk Museum van Zwolle twee nieuwe tentoonstellingen geopend. Het betreft ‘Aan God gehecht. Het verhaal van de Moderne Devotie’ en ‘Door geloof gedreven van Gijs Frieling, Sela, Rinke Nijburg en Marc Mulders.

godgeloof.jpg

De tentoonstelling ‘Aan God Gehecht. Het verhaal van de Moderne Devotie’ brengt het verhaal van deze religieuze beweging aan het eind van de 14de eeuw met Zwolle als een van de bakermatten. Geert Grote, de grondlegger, vond zijn tijdgenoten te individualistisch, materialistisch en teveel gericht op status. Hij wilde dat de mensen zouden leven zoals de eerste christenen en een nieuwe vurige innigheid van het hart zouden voelen. Samen het brood breken en zorgen dat niemand gebrek lijdt, dat was zijn ideaal. Hij gaf ook ongezouten kritiek op de geestelijkheid die samenleefde met vrouwen en kerkelijke baantjes binnensleepten vanwege de goede salarissen. Deze boodschap vond veel weerklank in de Nederlanden en het Rijngebied.

Er werden kloosters gesticht in de geest van deze Moderne Devotie. Nieuwe gemeenschappen van broeders en zusters van het gemene (gewone) leven wijdden hun leven aan Christus, terwijl zij samen hun geld verdienden met handwerk, zoals het maken van prachtig verluchte boeken.

Thomas a Kempis gaf in zijn beroemde boek ‘De navolging van Christus’ praktische aanwijzingen voor dit nieuwe geestelijke leven. Voor zowel leek als kloosterling gaf dit boek de verdieping van het gedachtengoed van de Moderne Devotie.

Deze tentoonstelling geeft het verhaal van de Moderne Devotie: de grondleggers en hun pennenvruchten, hun muziek, de kloosters en leefgemeenschappen van mannen en vrouwen en hun soms wel zeer strenge leefregels. Dit beeld ontstaat door topstukken als de schedel van Geert Grote, prachtige getijdenboeken zoals die door de Moderne Devoten werden gebruikt, persoonlijke devotionalia en resten van de huizen van de broeders en zusters van het gemene leven. Heel bijzonder is dat het door Thomas a Kempis zelf geschreven manuscript van ‘De navolging van Christus’ op de tentoonstelling te zien is!

De tentoonstelling ‘Door geloof gedreven: Gijs Frieling, Sela, Rinke Nijburg en Marc Mulders in Stedelijk Museum Zwolle’ laat werk van een aantal kunstenaars zien die in de hedendaagse kunst opvallen doordat ze door het geloof worden gedreven en daar in hun werk uiting aan geven. Nu is in deze tijd bijna alles persoonlijk en geïndividualiseerd en de gemeenschap op afstand gezet, maar hoe is dat in de beleving van het geloof? De kunstenaars die in deze tentoonstelling getoond worden en samen de presentatie samenstellen, hebben allen verschillende achtergronden wat geloof betreft. Toch vinden ze een gemeenschappelijk beeld dat de essentie van hun geloof uitdrukt, namelijk de wonden van Christus. In de stigmata, de wonden van Christus als beeld, is het offer, de dood en de opstanding van Christus vervat.

In de tentoonstelling "Door Geloof Gedreven", onderdeel van de manifestatie Moderne Devotie in de musea van Zwolle, maakt Gijs Frieling speciaal voor deze tentoonstelling een enorme wandschildering in de achter- en tuinzaal van het oude Drostenhuis van het Stedelijk Museum Zwolle. Alleen al het maken van de wandschildering in de eerste weken van oktober is het bekijken waard.

Sela maakt speciaal voor deze tentoonstelling een prachtig beeld van Christus in brood en wijn. Rinke Nijburg duikt diep in de verhalen en geschriften rond de wonden van Christus en komt met een ongekend heftig verhaal.

Marc Mulders toont bestaand en nieuw werk rond de stigmata van Christus.

Op 15 oktober worden de tentoonstellingen als het ware "wereldlijk" geopend door de burgemeester van Zwolle, Henk Jan Meijer en zondag 16 oktober een "kerkelijke" opening door Antoine Bodar die de kunstenaars interviewt.

Tentoonstelling: ‘Aan God Gehecht, het verhaal van de Moderne Devotie’ van 15 oktober 2011 t/m 8 januari 2012 en ‘Door geloof gedreven: Gijs Frieling, Sela, Rinke Nijburg en Marc Mulders in Stedelijk Museum Zwolle’ van 15 oktober 2011 t/m 12 maart 2012

Locatie: Stedelijk Museum Zwolle, Melkmarkt 41, Zwolle

Artikel delen: