Motie tegen plan voor politieregio Oost-Nederland

Zwolle – De Staten van Overijssel zijn in grote meerderheid tegen het kabinetsplan om van Gelderland en Overijssel één grote politieregio te maken. Dat staat in een motie, ingediend door de Overijsselse Statenfracties van CDA, VVD, PvdA, Christenunie, D66, SP, SGP en de 50-pluspartij die gisterenavond ook met steun van GroenLinks werd aangenomen. Alleen de PVV stemde tegen.

De Staten pleiten voor twee politieregio’s, gescheiden door de huidige provinciegrens. Ze vrezen dat door de voorgestelde grote omvang de slagvaardigheid van de politie op lokaal niveau in de knel komt omdat de aansturing van de politie op te grote afstand van de gemeenten komt te staan. Bovendien vrezen de Staten dat door de grote afstanden de toegang van inwoners tot de rechtspraak wordt bemoeilijkt door de grote afstand en de daarmee gepaarde kosten. Daar moeten de inwoners voor opdraaien in de plannen.

Door de samenvoeging zou er een regio ontstaan 81 gemeenten (er zijn er 416 in Nederland) en 3,3 miljoen inwoners, twintig procent van de Nederlandse bevolking. De door de minister voorgestelde regio Oost-Nederland zou daarmee veel groter zijn dan de andere regio’s in zijn plannen. De hoofdzetel van het nieuwe korps zou in Nijmegen komen en de rechtbank in Arnhem. Dit heeft directe gevolgen voor de werkgelegenheid in Zwolle, Almelo en Zutphen, waar nu nog rechtbanken zijn gevestigd. Die verschuiving heeft ook gevolgen voor de vestiging van advocatenkantoren in de genoemde steden.

Met deze uitspraak ondersteunen de Staten het standpunt van de Commissarissen van de Koningin in beide provincies, korpsbeheerders, alle burgemeesters in Overijssel en veel burgemeesters in Gelderland. De Overijsselse Staten willen met deze motie hun zorgen over de grootte van de voorgestelde politieregio overbrengen aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer, die in de loop van dit najaar het wetsvoorstel over de Nationale Politie zullen behandelen.

Artikel delen: