Lezing: 150 jaar “mormonen” in Nederland

Zwolle _ Professor dr. W. Van Beek, hoogleraar godsdienstsociologie aan de Universiteit van Tilburg, is bereid gevonden de positie en de leerstellingen van de kerk vanuit wetenschappelijk standpunt te bespreken.

Na zijn lezing is er gelegenheid om met een vertegenwoordiger van de kerk in discussie te gaan over het gehoorde en in te gaan op andere vragen over de kerk en haar leerstellingen. In het kerkgebouw is een kleine tentoonstelling ingericht die een overzicht geeft van de belangrijkste leerstellingen van de kerk en de geschiedenis van de kerk in Nederland en is er inhoudelijk foldermateriaal aanwezig. De toegang is gratis. De lezingwordt gehouden op 29 september in het kerkgebouw van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Zwolle, Mozartlaan 8. De aanvang is om 20.00 uur.

Artikel delen: