SP weigert medewerking sluiting wijkaccommodaties

Zwolle – de SP zal onder geen beding meewerken aan het sluiten van nog meer wijkaccommodaties. Volgens de partij is het na het sluiten van Rembrandtien wel genoeg geweest. Dat is de reactie van SP raadslid Frank Futselaar op het bericht dat PvdA-wethouder Nelleke Vedelaar niet uitsluit dat er nog meer wijkaccommodaties dicht moeten.

 sp3xy2.jpg

Futselaar: ‘Het stadsbestuur heeft de mond vol van meer ontmoetingen en sociale cohesie in de stad, maar zegt niet te kunnen uitsluiten dat er nog meer wijkaccommodaties ter ziele gaan. Dat staat haaks op elkaar. De SP wil maandag de toezegging van de wethouder dat er deze collegeperiode niet nog meer wijkaccommodaties het loodje leggen.’

In 2009 deed de SP al onderzoek naar de wijkaccommodaties in Zwolle. De toen geconstateerde problemen zijn vandaag nog steeds actueel. Futselaar: ‘Al drie jaar zijn deze problemen bekend, maar de wethouder kijkt de andere kant op. Nu ligt er alleen een visie en zijn we nog geen stap verder. Van een sociaal-democraat had ik toch wat meer liefde voor het wijkgericht werken verwacht.’

Voor veel wijkcentra is het lastig om het hoofd boven water te houden. Er is veel achterstallig onderhoud, veel administratieve rompslomp en een chronisch gebrek aan geld. De SP vindt het van belang dat er in elke wijk een wijkcentrum is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Volgens de partij hoort het een vooruitgestoken post te zijn van het gemeentehuis en de politie, maar ook een plek voor voorzieningen als kinderopvang, jongerenwerk en sportactiviteiten.

Artikel delen: