Vraagtekens bij verbetering gehandicaptensport

Zwolle – Swollwacht constateert in een brief aan het college van B & W dat het wel heel stil is geworden nadat er in 2010, naar aanleiding van het jaar van de gehandicaptenport, is afgesproken het sportaanbod voor gehandicapten te verbeteren.

swollwacht.png

Swollwacht wil naar aanleiding van de nota Aangepast Sporten, die toen het licht zag, en de afgesproken acties, dan ook de volgende vier vragen beantwoord zien. 1. Neemt de sportdeelname van mensen met een beperking in Zwolle toe? Kunt u een overzicht geven van het verloop van de sportdeelname via specifieke sportverenigingen in de laatste jaren en de overige sportdeelname? Welke programma’s voor mensen met een beperking worden door reguliere sportverenigingen aangeboden? 2. Welke verbeteringen in de vervoersvoorzieningen voor mensen met een beperking zijn gerealiseerd? Vind uw college dat daarmee nu een adequaat aanbod aan vervoersvoorzieningen bestaat om mensen met een beperking te laten sporten?

3. Is er verbetering gekomen in het sportaanbod voor mensen met een beperking, zo ja, welke? Zo nee, welke acties zijn daarvoor in gang gezet? 4. Is inmiddels een Platform Aangepast Sporten opgericht? Zo ja, wat zijn de eerste resultaten? Zo nee, waarom (nog) niet?

Swollwacht ziet het antwoord met belangstelling tegemoet, aldus hun brief.

Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.