Oplossing gezocht voor parkeerprobleem Grote Kerk

Zwolle –  Het CDA Zwolle vraagt  aandacht voor het tekort aan (invalide)parkeerplaatsen bij de St Michaelskerk. Dit tekort aan parkeerplaatsen treft de kerkbezoekers op zondag en dan met name mindervaliden en mensen die slecht ter been zijn. Volgens het CDA Zwolle is dit niet nodig. In overeenstemming met het kerkbestuur en de gehandicaptenraad stelt het CDA voor om op zondagmorgen voor en na de dienst het verwijderen van de afscheidingspaaltjes voor het stadhuis toe te staan. ‘Kleine moeite, groot gemak’, stelt CDA-raadslid Bert Smit, ‘in goed overleg met het kerkbestuur en de gehandicaptenraad blijven de kerkdiensten zo voor iedereen toegankelijk.’

De afgelopen jaren is gewerkt aan het autoluw maken van de Zwolse binnenstad. CDA Zwolle ondersteunt deze ontwikkeling, maar constateert nu dat het voor minder validen moeilijk is om de kerkdiensten te bezoeken door gebrek aan passende parkeergelegenheid. Door het verwijderen van de scheidingspaaltjes voor het stadhuis voor en na de ochtenddienst, wordt deze situatie opgelost. Er ontstaat dan namelijk voldoende ruimte voor het parkeerplaatsen voor minder validen. Het kerkbestuur wil de verantwoordelijkheid voor de bediening van de scheidingspaaltjes en de gehandicaptenraad ondersteund deze oplossing.

Tegelijkertijd realiseert het CDA zich dat het stadscentrum op sommige momenten gebruikt wordt voor activiteiten voor alle Zwollenaren, daarom stelt het CDA Zwolle de voorwaarde voor dat tijdens activiteiten zoals carnaval of de zomerkermis niet op het Grote Kerkplein geparkeerd kan worden. Mensen in de gelegenheid stellen om kerkdiensten te bezoeken zonder dat dit invloed heeft op activiteiten die onze binnenstad bruisend maken en zonder ingewikkelde procedures. Bert Smit: ’Met minimale inspanning en het geven van vertrouwen aan Zwollenaren, is dit een goede oplossing. Vandaar onze oproep aan de wethouder.’

Artikel delen: