Stedelijke ontmoeting bij netwerkbijeenkomst ‘Jump!’

Zwolle – Naar aanleiding van de succesvolle netwerkbijeenkomst ‘Kind en Vrije Tijd’ in 2010 organiseren SportService Zwolle en Travers Welzijn in samenwerking met Landstede en Bibliotheek Zwolle op woensdag 28 september de netwerkbijeenkomst ‘Jump!’. Een stedelijke bijeenkomst waarin verschillende organisaties die met dezelfde doelgroep werken elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen om de kwaliteit van het aanbod voor de kinderen naar een hoger niveau te brengen.

De overgang van 10 naar 14 jaar is voor kinderen, ouders en professionals een overgang die enorm veel uitdaging en plezier biedt, maar ook onzeker en spannend is. Wat kunnen en mogen kinderen, hoe speel je in op hun wensen en behoeften, hoe begeleid je kinderen in deze leeftijdssprong, wat gaat er in ze om, wat moet je weten en hoe en hoeveel durf je los te laten?

De workshops gaan in op de overgang naar het voortgezet onderwijs, weerbaarheid, het puberbrein, kinder- en jongerenparticipatie en sociale media. Daarnaast worden er verschillende praktijkvoorbeelden gegeven van projecten/activiteiten voor deze doelgroep. De invulling van het programma is gericht op (wijkgerichte) kennismaking, inspiratie, uitwisseling en deskundigheidbevordering.

De bijeenkomst is bestemd voor professionals die betrokken zijn bij de doelgroep 10 t/m 14 jaar en werkzaam zijn bij de volgende organisaties: het basisonderwijs (Zwolse Brede Scholen), voortgezet onderwijs, BSO, kinderwerk, jongerenwerk, Muzerie, Bibliotheek Zwolle, SportService Zwolle, CJG-medewerkers en de gemeente Zwolle.

SportService Zwolle en Travers Welzijn, initiatiefnemers van de netwerkbijeenkomst, willen op deze manier bereiken dat de verschillende organisaties elkaar in de toekomst beter kunnen vinden en nog meer gaan samenwerken. Alleen hierdoor kan het aanbod beter afgestemd worden op de doelgroep en de kwaliteit van het aanbod vergroot worden.

Mocht u meer willen weten over de netwerkbijeenkomst ‘Jump!’ kunt u contact opnemen met Elske Heinen (Travers Welzijn, 038 421 60 50, e.heinen@travers.nl) of Tamara Ernst (SportService Zwolle, 038 423 66 86, t.ernst@sportservicezwolle.nl)

Artikel delen: