Biologische Tuiniersvereniging al 5 jaar zonder locatie

Zwolle – Groenlinks Zwolle ergert zich aan procedureel gedoe rond de nieuwe tuinen voor de Biologische Tuiniersvereniging Parallelweg. De kwestie loopt nu al 5 jaar. GL heeft er diverse malen aandacht voor gevraagd en ook achter de schermen geprobeerd mee te denken over een oplossing, maar tot nu toe zonder resultaat. Via een aantal mondelinge vragen wil GL maandagavond tijdens het Raadsplein aandacht voor de situatie.

De Tuiniersvereniging heeft deze maand via een brief aan de gemeenteraad hun ergenis over de procedures en impasse geuit. Nu blijkt dat er nog steeds geen enkele vooruitgang is geboekt in het vinden van een alternatieve locatie, sinds de ontruiming van de tuinen aan het spoor in 2007. Even leek een geschikte locatie aan de Schellerbergweg een mogelijkheid. Een rechterlijke uitspraak in juli 2010 leek een nieuwe wending aan de patstelling te geven, maar sindien is er wederom stagnatie en hebben de tuinders nog steeds geen zicht op tuinen, zegt GroenLinks.

Mondelinge vragen:

– Hoe beoordeelt u de toezegging van het college uit 2007 dat er een alternatieve locatie zou komen, en het feit dat we nu 4 jaar verder zijn, zonder zicht op een oplossing?

– Wat is precies het probleem met locatie Schellerbergweg? Er wordt geschermd met dat hoge kosten nu het probleem zouden zijn, kunt u een indicatie van de orde van grootte van dit bedrag aangeven? En deze nader onderbouwen? En hoe verhouden deze zich met het door ProRail beschikbaar gestelde bedrag? Waarom komt de gemeente kennelijk terug op de eerder gedane toezegging de kosten te dragen? De gemeente wist toch wat er nodig zou zijn toen de locatie Schellerbergweg aan de tuinders werd voorgesteld?

– Kunt u verder ingaan op het omschreven proces en de kritiek in de brief van 6/9 , en een perspectief schetsen hoe de tuinders inderdaad in 2012 weer kunnen tuinieren op een voor hen reeele plek?

 

Michiel van Harten

Artikel delen:
Reacties 5
  1. Het verbaast me dat hier nog geen oplossing voor is getroffen. Ik ging er vanuit dat er, op het moment dat de oude locatie werd overgenomen, al alternatieve ruimte was aangeboden aan de volkstuinders. Erg kwalijk dat die mensen nu nog steeds moeten wachten!

  2. Is het geen optie, als het toch al zo lang duurt, om na de sloop van de oude spoorbrug en het weghalen van de noodweg voor de bouwwerkzaamheden, de oude locatie weer in te richten voor volkstuinen?

Reageer