Isala:digitale fotoboeken bij voorlichting aan kinderen

Zwolle – Voortaan kunnen kinderen die naar de Isala klinieken gaan voor het verwijderen van amandelen of het plaatsen van buisjes zich thuis al voorbereiden met hun ouders op die operatie. Een digitaal fotoboek op de website van Isala kan ze daarbij helpen. Ouders kunnen zo hun kind op een eigen gekozen moment voorlichting geven afgestemd op de wensen van het kind. Voor de fotoboeken, kijk op: www.isala.nl/kno .

Momenteel vindt de toelichting op de operatie plaats via groepsvoorlichting op dezelfde dag van de ingreep in het ziekenhuis. Maar sommige kinderen hebben eerder behoefte aan informatie, of behoefte aan gerichte informatie door eerdere ziekenhuiservaringen. De Vereniging Kind en Ziekenhuis stelt dat kinderen het beste kunnen worden voorbereid door hun eigen ouders, omdat – is gebleken – de informatie dan het beste wordt opgenomen. In de nieuwe digitale fotoboeken wordt de werkelijke ziekenhuissituatie met alle details goed weergegeven, waardoor kinderen veel herkennen op de dag van opname. Op de opnamedag wordt via groepsvoorlichting de informatie nog eens herhaald door de verpleegkundige en is er nog gelegenheid om te oefenen met het narcosekapje.

Omdat de leeftijd van kinderen die behandeld worden op de KNO-afdeling soms varieert van 1 tot 8 jaar, kan de voorlichting nu beter op het individuele kind worden afgestemd. Het digitale fotoboek is een waardevolle aanvulling op de groepsvoorlichting. Op de opnamedag kan met oudere kinderen nog dieper worden ingegaan op specifieke vragen, en jongere kinderen krijgen nog de gelegenheid om te oefenen met materialen zoals beer en narcosekapje.

Artikel delen: