Wegontwerp N 340/N48 Zwolle-Ommen klaar

Zwolle – Gedeputeerde Staten hebben het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de aanpassing van de N 340/N48 vastgesteld. Begin 2011 lagen de Planstudie BesluitMER, het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan en het wegontwerp ter inzage. Naar aanleiding van de reacties is het wegontwerp op onderdelen bijgesteld, maar dit heeft niet geleid tot een andere tracékeuze. Gedeputeerde Staten van Overijssel leggen nu het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan met bijbehorende stukken ter inzage van 27 september tot en met 8 november 2011 in het provinciehuis en de gemeentehuizen van Zwolle, Dalfsen en Ommen. De documenten zijn ook in te zien op de website: www.overijssel.nl/n340.

logo_prov.overijssel.jpg

Tijdens de periode van de ter inzage legging organiseert de provincie een inloopbijeenkomst. Bezoekers kunnen daar het wegontwerp en de bijbehorende stukken bekijken en vragen stellen aan medewerkers van de provincie. De inloopbijeenkomst vindt plaats tussen 14.00‑21.00 uur op maandag 10 oktober in ontmoetingscentrum De Wiekelaar, G.W.Spiegelstraat 6 in Oudleusen.

Artikel delen: