GGD: onderzoek gezondheid en leefstijl jongeren

Zwolle – Vanaf 30 september nodigt de GGD jongeren van 12-24 jaar in de regio IJsselland uit om mee te doen aan een groot onderzoek. De jongerenmonitor doet onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van jongeren. De vragenlijst is in te zien op de website van GGD IJsselland.

logo_ggd.jpg

Iedere vier jaar doet GGD IJsselland het onderzoek in opdracht van gemeenten. Er worden onder andere vragen gesteld over sport, roken, alcohol- en drugsgebruik, sociale contacten en school. In elke gemeente is een steekproef van 1200 jongeren getrokken. Jongeren van 16 jaar en ouder zijn persoonlijk gevraagd om door middel van de vragenlijst op internet aan het onderzoek mee te doen. Jongeren van 12 tot 16 jaar hebben een brief en een flyer gekregen met een inlogcode voor internet, geadresseerd aan de ouders/opvoeders. De resultaten zijn halverwege 2012 bekend. Met deze informatie kunnen gemeenten en GGD, waar dat nodig blijkt, gericht actie ondernemen om de gezondheids- en leefsituatie van jongeren te verbeteren.

Artikel delen: