Zwolle in aantal jaren bij top gastvrije binnensteden

Zwolle – Zwolle kan door gezamenlijk in te zetten op een aantal ontwikkelingen in en rond de binnenstad tot de top van de gastvrije steden van het land gerekend worden. De gemeente, maar vooral ook ondernemers en vastgoedeigenaren gaan actieplannen opstellen die leiden tot zo’n nationaal aansprekende binnenstad. Zwolle moet daarbij inzetten op een uitgebreider en gevarieerder winkelaanbod, een optimale bereikbaarheid, veel levendigheid, een verzorgde omgeving en professionele marketing.

Die overtuiging om bij de top van de Nederlandse binnensteden te kunnen horen en aanpak daarvoor staat centraal in de visie op de economische ontwikkeling van de binnenstad die burgemeester en wethouders van Zwolle hebben vrijgegeven. De Zwolse gemeenteraad had eerder al aangegeven dat de Overijsselse hoofdstad in 2020 idealiter bij de top van gastvrije binnensteden gerekend wordt. Een werkgroep met belanghebbenden zoals (horeca)ondernemers en vastgoedeigenaren heeft samen met de gemeente gekeken hoe die ambitie vormgegeven kan worden. In de visie staat beschreven wat Zwolle moet doen om over een aantal jaren zo’n bruisend en gastvrij stadshart te hebben.

De gastvrije binnenstad van 2020 voldoet wat Zwolle betreft aan een aantal voorwaarden. In de visie wordt een uitdagende schets gegeven van de Zwolse binnenstad anno 2020. Het Zwolse stadshart kent dan een grote bedrijvigheid: er is een breed, gevarieerd winkelaanbod, er is plaats voor nieuwe (creatieve) bedrijvigheid en onderwijsinitiatieven. Cultuur en historie zijn sterk aan elkaar gekoppeld, bijvoorbeeld in een kunstroute. Water heeft een prominentere plek in het stadsbeeld en -gebruik, bijvoorbeeld door een stadsstrand. De bereikbaarheid van Zwolle en de binnenstad is tegen die tijd perfect, en er is voldoende en kwalitatief goede parkeergelegenheid. De Grote Markt en omgeving is anno 2020 de plek waar het gehele jaar goedbezochte activiteiten worden georganiseerd. Door de veelzijdigheid van de binnenstad is het voor bezoekers aantrekkelijk om het stadshart vaak te bezoeken, en voor toeristen is een meerdaags verblijf een wenkend perspectief – onder meer vanwege het goede aanbod aan logiesmogelijkheden.

Biedt Zwolle zo’n veelzijdige binnenstad, dan kan ten opzichte van 2009 het aantal toeristische bezoeken stijgen met 1,6 miljoen tot een totaal van bijna 5 miljoen per jaar. Het totale binnenstadbezoek kan dan op ruim 14 miljoen komen, bijna 3 miljoen passanten meer dan in 2009. In totaal zou dat een toename van bijna 150 miljoen euro aan omzet betekenen voor de stad.

Wethouder Rene de Heer verwoordt namens het hele college de ambitie voor de economische ontwikkeling van de binnenstad: “De afgelopen maanden is door de werkgroep hard gewerkt om inzichtelijk te maken hoe we onze gezamenlijke ambitie om een van de meest gastvrije binnensteden van land ook echt gerealiseerd krijgen. Wat het college aanspreekt in deze visie is dat er heel duidelijk uit naar voren komt dat we over een aantal jaren ook echt een sprong voorwaarts gemaakt kunnen hebben. En ook dat dat alleen kan als alle partijen in de stad er samen de schouders onder zetten. Als gemeente pakken we onze verantwoordelijkheid om waar nodig mee te denken en ontwikkelingen mogelijk te maken. We rekenen erop dat marktpartijen als ondernemers en ontwikkelaars hun rol ook voortvarend oppakken. Overal in het land staat het bezoek aan de binnensteden onder druk. Maar in Zwolle hebben we een aantal goede uitgangspunten om de binnenstad om te vormen tot een gastvrij en aantrekkelijk verblijfsgebied. Ons centrum is een prachtig, historisch decor waar met onze gezamenlijke inzet mensen in de toekomst graag komen, shoppen, eten, drinken en zich vermaken.”

De belanghebbenden gaan nu aan de slag met het opstellen van verschillende actieplannen. Voor de gemeente betekent dat onder meer dat gekeken wordt aan welke voorwaarden een herhuisvesting van de bibliotheek – nu nog gevestigd in het hart van winkelgebied Diezerstraat – moet voldoen. De bestaande bibliotheeklocatie kan dan herontwikkeld worden. De gemeente gaat ook uitzoeken hoe het winkelgebied rond de Weeshuisstraat het beste herontwikkeld kan worden.

De gemeenteraad spreekt zich binnenkort uit over de visie op de economische ontwikkeling van de binnenstad.

De visie op de economische ontwikkeling van de binnenstad is één van de bouwstenen van de geactualiseerde versie van het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad waar momenteel aan gewerkt wordt. Het is een toekomstvisie op de verbetering van het Zwolse starthart. Verschillende thema’s komen aan bod waaronder economie, parkeren en bereikbaarheid. Zwolle gastvrije stad vormt de rode draad. Het ontwikkelingsprogramma geeft daarnaast inzicht in welke projecten er tot 2020 in de binnenstad op stapel staan en wanneer deze uitgevoerd worden.  

Artikel delen:
Reacties 7
 1. Prijsafspraken die de gemeente heeft gemaakt met beheerders van parkeergarages belemmeren de optimale bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de binnenstad.

  Verwatering van winkelbestand naar randgebieden om de projectontwikkelaars te gerieven werkt averechts op de gepresenteerde visie.  ⚠️ Meld

 2. “Biedt Zwolle zo??n veelzijdige binnenstad, dan zou dat een toename van bijna 150 miljoen euro aan omzet betekenen voor de stad.”

  Schitterende visie… 🙁


  ⚠️ Meld

 3. Van de ondernemers, de Horeca en projectontwikkelaars moet je het maar hebben,… met Kerst willen ze nog niet aan de Kerstverlichtling bijdragen. Waarom denkt de gemeente nooit aan de burgerlijke culturele en historische organisaties en verenigingen?


  ⚠️ Meld

 4. Helemaal eens, Observer. Stel je toch voor dat het College van B&W “de Zwollenaren” zou betrekken bij wat zij met de binnenstad zouden willen doen…..


  ⚠️ Meld

 5. @Natascha, mijn rekeningnr. is bij de gemeente eenzijdig bekend:(

  Maar je weet: “ongevraagd advies wordt zelden gewaardeerd” , en we kunnen ons als inwoners natuurlijk niet ongevraagd met de toekomst van onze stad gaan bemoeien:o

  Misschien is er wel een politieke partij die over dit onderwerp wil laten crowdsourcen?


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.