Waarden beginspraak onderdeel dagelijkse manier van werken

Zwolle – Zwolle maakt de waarden van beginspraak – breed interactief werken bij het maken van plannen – onderdeel van haar dagelijkse manier van werken. Dat betekent dat bij projecten en als onderdeel van het participatieprogramma van de gemeente zo breed mogelijk deelnemersgroepen worden ingezet, dat er moderne werk- en communicatievormen worden toegepast en dat maatwerk wordt geleverd.

Dat hebben burgemeester en wethouders besloten naar aanleiding van het evaluatierapport beginspraak. Interactief werken moet onderdeel zijn van de (werk)houding van een moderne gemeente als Zwolle, oordeelt het college.

Sinds 2008 werkt Zwolle met het principe van beginspraak, een term die staat voor een open houding en gebaseerd op de gedachte dat in partnerschap betere resultaten worden geboekt. Bouwstenen binnen beginspraak zijn betrokkenheid, verbondenheid, het maken van herkenbare keuzes, het ontwikkelen en houden van wederzijds respect en vertrouwen en het verlagen van drempels voor burgerinitiatieven.

De gemeente heeft de afgelopen maanden onderzocht hoe beginspraak zich sinds 2008 heeft ontwikkeld. Die evaluatie wordt binnenkort door de gemeenteraad besproken samen met een rapport van de Zwolse rekenkamer over beginspraak.

Burgemeester en wethouders geven aan dat interactiviteit het uitgangspunt is bij werken met en voor de maatschappij. Beginspraak is de afgelopen jaren synoniem geworden voor interactief werken in alle fasen van een project. Kernwaarden zijn dan een open communicatie, inhoudelijke afstemming, open argumenteren en vertrouwen. Die waarden zijn onmisbaar voor een ambtenaar, vindt het college. Vandaar dat burgemeester en wethouders voortaan beginspraak niet meer als apart project willen zien, maar als grondhouding bij projecten.

Artikel delen:
Reactie 1
 1. Gelijkheid van informatie ontberen velen die wel willen meespreken.
  Afhameren door de begeleidende ambtenaren tijdens de klankbordgroep bijeenkomsten is een veel voorkomend euvel.
  Oude mannen kennen over het algemeen wel die kneepjes welke de gemeente hanteert.
  Vaak voelen dezen zich geroepen uit historisch besef en liefde voor het bestaande.
  Toeristisch bezoek voltrekt zich over het algemeen niet in wijken met flatgebouwen daar zal men ook eerder jongeren bij een project kunnen betrekken.  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.