Wijkplatform Westenholte

Zwolle – Wijkwethouder Filip van As nodigt bewoners van Westenholte uit voor het wijkplatform Westenholte op woensdag 5 oktober 2011. De bijeenkomst vindt plaats in Het Anker, Meester Koolenweg 10 en begint om 20.00 uur.

Het wijkplatform wordt geleid door avondvoorzitter Vincent Maas. Projectleider Hester Nijmeijer geeft een toelichting op de laatste stand van zaken van de Stinspoort. Door Koos Bakker van wijkvereniging WVF wordt gesproken over ledenwerving. Tevens presenteert wijkmanager Bert Michel de belangrijkste uitkomsten van het buurt voor buurtonderzoek 2011.

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag is te vinden op www.zwolle.nl/zwolsewijken, onder de gewenste wijk. De data van de verschillende wijkplatforms en de agenda’s zijn hier ook te vinden.’

Artikel delen: