Wijkplatform Aa-landen

Zwolle – Wijkwethouder Gerrit Piek nodigt bewoners van de Aa-landen uit voor het wijkplatform Aa-landen op woensdag 5 oktober 2011. De bijeenkomst vindt plaats in Wijkcentrum De Bolder, Dobbe 29 en begint om 19.30 uur.

Tijdens het wijkplatform worden de resultaten van het buurt voor buurtonderzoek 2011 gepresenteerd en besproken. Het onderzoek en de vervolgstappen van het project “Ruimtelijke kwaliteit Stadsrand Zwolle Langenholte en omgeving” worden toegelicht. Tevens gaat Frion wat vertellen over hun werk in de wijk en introduceert Jongerencentrum Free2move hun nieuwe naam en presenteren ze de aanstaande activiteiten.

Van 19.00 uur tot 19.30 uur is er gelegenheid voor persoonlijk contact met wijkwethouder Gerrit Piek. Na afloop van de bijeenkomst kunt u tijdens het informele gedeelte in gesprek te gaan met de wijkwethouder, de wijkagent en medewerkers van de gemeente.

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag is te vinden op www.zwolle.nl/zwolsewijken, onder de gewenste wijk. De data van de verschillende wijkplatforms en de agenda’s zijn hier ook te vinden.’

Artikel delen: