Vrouwenorganisaties organiseren participatietafels

Zwolle – Het Zwols Vrouwen Platform brengt participatie – haar doelstelling – naar een volgend level. Om dit vorm te geven roept ze alle vrouwen-organisaties in Zwolle op om op 11 oktober a.s. deel te nemen aan de ‘Participatie-tafels’. Het uitgangspunt; met elkaar in gesprek uit interesse en nieuwsgierigheid naar elkaar. Om vervolgens te kijken of en hoe organisaties impulsen kunnen geven aan de participatie van Zwolse vrouwen.

De verenigingen richten zich allen op vrouwen en hebben veelal ontwikkeling en/of participatie tot (eind)doel. Op het programma staat het nader kennismaken met elkaar en kijken wat de verenigingen voor elkaar kunnen betekenen. De tien aangesloten verenigingen zijn in ieder geval van de partij. Daarnaast hebben al 7 andere verenigingen aangegeven te willen komen. Meer verenigingen zijn welkom. Meer info of aanmelding kan via info@zwolsvrouwenplatform.nl

Zwols Vrouwen Platform organiseert jaarlijks op 8 maart de Internationale Vrouwendag. Door de achterban van de diverse verenigingen waren er dit jaar zo’n 700 (!) vrouwen van zeer diverse achtergrond. En toch….toch is het niet genoeg. Want bezoek aan de Internationale Vrouwendag is nog geen participatie. Het web moet fijnmaziger. Met meer organisaties. En die aangesloten organisaties moeten zichtbaarder: iedere organisatie heeft immers een eigen profiel en doelstelling. We willen dat het aantal aangesloten verenigingen toeneemt. Gezamenlijk betekenen we meer voor vrouwen en bereiken we meer vrouwen.

Het Zwols Vrouwen Platform, een paraplu-organisatie van 10 vrouwenorganisaties in Zwolle, heeft participatie van vrouwen in Zwolle tot doel. Onder participatie verstaat het ZVP: dat vrouwen zich zeker en veilig genoeg voelen om gebruik te maken van hun talenten en deze verder durven ontwikkelen. De participatie kan in de vorm van bijv. elkaar ontmoeten, kennis en ervaring uit te wisselen en te delen, elkaar te versterken. Het aansluiten bij een organisatie en het volgen van scholing/cursussen. Het doen van (vrijwilligers)werk, buurtwerk,

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 oktober a.s. van 18.00 tot 21.00 uur in de Burgerzaal van het Stadhuis, Grote Kerkplein (Centrum) in Zwolle

Artikel delen: