Zwolle pakt wachttijden rond parkeergarages aan

Zwolle – Zwolle onthaalt bezoekers zo gastvrij mogelijk. Daar hoort onder andere bij dat binnenstadbezoekers die met de auto komen zo snel en efficiënt mogelijk een parkeerplaats in of bij het centrum vinden. Zwolle gaat met ‘slimme’ informatieborden en verkeersbegeleiders de wachttijden rond de parkeergarage onder het Maagjesbolwerk aanpakken. In de maand oktober experimenteert de gemeente op de zaterdagen bij de drukke parkeervoorziening van Q-Park aan de rand van de Zwolse binnenstad.

Parkeerders en passerende weggebruikers worden nadrukkelijk verzocht hun ervaringen tijdens het experiment door te geven, via de website van de gemeente: www.zwolle.nl/bereikbarebinnenstad .

 

Zwolle doet al langere tijd onderzoek op welke wijze het verkeer op de wegen richting de drukbezochte parkeergarage beter door kan rijden. Deze zomer zijn klanten van de parkeergarage bevraagd op hun keuze voor deze locatie en hun ervaringen. Ook is toen onderzocht waar deze automobilisten vandaan komen.

Op vier zaterdagen in oktober worden twee verschillende ‘pilots’ gehouden om te bekijken of de doorstroming van het verkeer gebaat is bij slimme verwijsborden of bij de inzet van verkeersbegeleiders. De borden kunnen, wanneer de parkeergarage onder het Maagjesbolwerk (bijna) vol is, verwijzen naar andere parkeerplekken bij de Zwolse binnenstad. De verkeersbegeleiders kunnen ervoor zorgen dat automobilisten sneller op hun plaats van bestemming komen. Zwolle wil ook uitzoeken of borden en/of begeleiders ervoor kunnen zorgen dat doorgaand verkeer op de Harm Smeengekade en de Pannekoekendijk dat niet van de parkeergarage gebruik maakt beter door kan rijden.

Beide manieren van verwijzen worden onafhankelijk van elkaar getest. Op zaterdag 1 en 8 oktober worden verkeersbegeleiders ingezet om de doorstroming bij en richting de parkeergarage onder het Maagjesbolwerk te verbeteren.

Op zaterdag 15 en zaterdag 29 oktober worden op de drukke tijden oplichtende tekstborden gebruikt om automobilisten te wijzen op alternatieve parkeergarages aan de rand van de Zwolse binnenstad.

Onderdeel van het onderzoek zijn de ervaringen van de weggebruikers met de informatieborden en de verkeersbegeleiders. De gemeente nodigt hen uit via het webadres www.zwolle.nl/bereikbarebinnenstad aan te geven hoe zij de proef beoordelen. Vanzelfsprekend gaat de gemeente de proef evalueren. Als een of beide manieren van verkeerverwijzing een oplossing blijken van de wachttijden voor weggebruikers rondom het Maagjesbolwerk dan zal de gemeente dit vaker inzetten als onderdeel van het gastvrije parkeerbeleid.

De pilot is voorbereid in samenwerking met ondernemersvereniging CityCentrum, de Kamer van Koophandel en Q-Park, de eigenaar van de parkeergarage. Deze pilot maakt deel uit van een breder pakket aan pilots om te komen tot een gastvrije binnenstad, zoals de mobiele fietsenstallingen en een pilot voor een betere doorstroming van bussen en looproute tussen station en binnenstad. Doel van de deelnemende partners is om ervaringen op te doen die leiden tot structurele maatregelen.

De pilots maken onderdeel uit van de In Ban van de Ring. Die verkeersaanpak komt voort uit het belang dat Zwolle hecht aan de ontwikkeling van de binnenstad. Belangrijk onderdeel daarbij is het actualiseren van het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad. Het is een toekomstvisie op de verbetering van het Zwolse starthart en is in samenspraak met partners in de stad gemaakt. Verschillende thema’s komen aan bod waaronder economie, parkeren en bereikbaarheid*. Zwolle gastvrije stad vormt de rode draad. Dit sluit prima aan op de ambitie van Zwolle om haar inwoners en bezoekers een van de beste binnensteden van het land te bieden. Het ontwikkelingsprogramma geeft daarnaast inzicht in welke projecten er tot 2020 in de binnenstad op stapel staan en wanneer deze uitgevoerd worden. Uitgangspunt daarbij is dat het een toekomstbestendig en flexibel programma is dat – indien nodig – ruimte biedt aan tussentijdse bijstelling.

Artikel delen: