Huisartsen en Isala klinieken slaan handen ineen

Zwolle – Het Zwolse ziekenhuis Isala klinieken en de Huisartsenvereniging Regio Zwolle hebben de nieuwe Hein Hogerzeil Stichting (HHS) opgericht. Deze stichting wil huisartsgeneeskundig onderzoek in de regio Zwolle stimuleren, ondersteunen en publiceren. Doel hiervan is te komen tot een betere wetenschappelijke onderbouwing van huisartsgeneeskundig handelen, en het verbeteren van de huisartsenzorg en de aansluiting tussen huisartsenzorg en ziekenhuiszorg. De stichting beheert hiervoor een fonds, waardoor er in ieder geval voor de komende vier jaren ook structureel gelden beschikbaar zijn. De samenwerking op dit gebied tussen huisartsen en een ziekenhuis is uniek in Nederland.

 isalafoto.jpg

Voorzitter Roger Damoiseaux (l) ontvangt statuten uit handen van bestuursvertegenwoordigers Isala klinieken en Huisartsenvereniging Regio Zwolle

De HHS zal geschikte onderzoeksvoorstellen subsidiëren en zo nodig expertise beschikbaar stellen om ze uit te werken. In de eerste plaats komen huisartsen en huisartsen in opleiding in aanmerking. Maar ook specialisten, specialisten in opleiding en coassistenten kunnen in aanmerking komen, mits het gaat om primair huisartsgeneeskundig onderzoek. In de regio Zwolle zijn het laatste decennium al een aantal projecten uitgevoerd, waarbij de rolverdeling tussen huisartsen en specialisten in het diagnostisch en behandelingstraject is onderzocht. De stichting schept de mogelijkheid dit onderzoeksterrein verder uit te bouwen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit twee huisartsen uit de regio Zwolle en twee medisch specialisten van de Isala klinieken. Daarnaast is er aan de stichting een onderzoekscoördinator verbonden. De HHS wordt bijgestaan door een adviesraad met daarin alle gepromoveerde huisartsen uit de regio Zwolle.

De Zwolse huisarts Hein Hogerzeil was één van de grondleggers van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het tijdschrift Huisarts en Wetenschap. Hij was de eerste voorzitter van het NHG en bekleedde deze functie van 1956 tot 1960.

Artikel delen: