D66 stelt vragen aan college over stroomstoringen

Zwolle – De stroomstoring die woensdagochtend 28 september plaatsvond is voor D66 reden om vragen te stellen aan het college. Het was niet de eerste keer dat er een storing was waarbij een gedeelte van Zwolle getroffen werd.Volgens verschillende media waren graafwerkzaamheden bij de IJsselbrug oorzaak van de electriciteitsonderbrekingen.

De gemeente moet wat D66 betreft alles doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om storingen te voorkomen. De vragen die Jan Brink namens de Zwolse D66 fractie heeft gesteld zijn: 1. Het lijkt alsof Zwolle en dan met name Hanzeland, Stadshagen en delen van Zuid dit jaar erg vaak zijn getroffen door stroomstoringen. Weet u of dit vaker voorkomt dan voorgaande jaren? 2. Zo ja, welke maatregelen kan de gemeente zelf, of in samenwerking met de netbeheerder nemen? 3. Graafwerkzaamheden zijn vaak voorkomende oorzaken van stroomuitval. Is bij de aanleg van wijken in het algemeen en Stadshagen en Hanzeland in het bijzonder, rekening gehouden met de mogelijkheid om calamiteiten op te vangen? 4. Is de gemeente voldoende op de hoogte van de lokatie van ondergrondse leidingen op haar grondgebied? Naar aanleiding van de antwoorden van het college, kijkt D66 of verdere actie nodig is.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Hahaha, sorry, ik ben heel blij dat mensen voor mijn wijk opkomen hoor, maar dit ruikt wel heel erg naar iemand die er persoonlijk last van heeft ondervonden…. Wie bij D66 woont er in deze wijken?

    Het lijkt me duidelijk dat er voor heel Zwolle een plan zou moeten liggen bij de gemeente waarop staat waar de leidingen lopen.
    Dat D66 nu doet alsof zij er niks van/over weten, lijkt me vreemd aangezien D66 geen nieuwe partij is en zij er dus echt wel wat over zou moeten weten.

    Wanneer gaan de klagende mensen in de gemeenteraad nu eens echt zoeken naar oplossingen die binnen hun vermogen liggen? Zoals de bouwtekeningen van de wijken bekijken en de bestemmingsplannen en zo? Het lijkt me niet zo ingewikkeld als D66 nu doet voorkomen…

    Uiteraard zal ik heel blij zijn als dit soort dingen in mijn wijk niet meer zouden voorkomen, maar de hand in eigen boezem steken zou gemeenteraadsleden erg sieren.

Reageer