De toekomst van onze geestelijke gezondheidszorg

Zwolle –  Hoe kan de zorg zo worden georganiseerd, dat de groeiende groep mensen met een psychische kwetsbaarheid zo optimaal mogelijk gebruik kan blijven maken van de zorg en de maatschappelijke voorzieningen? Gemeente, de Raad voor Volksgezondheid & Zorg en zorginstellingen gingen vandaag met elkaar in gesprek op een symposium over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg in Overijssel.

Dimence, Mediant en RIBW Groep Overijssel organiseerden in samenwerking met het Overijsselse GGz-Beraad het symposium om zich in te zetten voor versterking van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) binnen de provincie. Wethouder Erik Dannenberg van de gemeente Zwolle sprak over het verschil van benadering tussen de ggz en de gemeente. Kijkt de ggz vooral naar het individueel probleem van een cliënt, de gemeente benadert het vanuit een bredere maatschappelijke context; collectief in plaats van individueel.

Pieter Vos, algemeen secretaris van de Raad voor Volksgezondheid & Zorg, Gerard Nederpelt, directeur van de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland en Jos Fleskes, voorzitter GGz-Beraad Overijssel belichtten het onderwerp vanuit hun expertise. Tussen de lezingen door zorgden de korte impressies van Theater Creater voor verluchtiging van het programma. ‘s Middags waren er twee workshoprondes met thema’s, zoals cliënten en hun familie, wonen, zorg en begeleiden, werk en zinvolle dagbesteding voor cliënten, Domotica en internethulpverlening. Aanwezigen namen actief deel aan de workshops en er werden levendige discussies gevoerd.

De geestelijke gezondheidszorg in Overijssel heeft een stevige uitgangspositie om de toekomst tegemoet te treden. De verschillende organisaties in Overijssel werken al jarenlang samen en geven vorm en inhoud aan cliëntmedezeggenschap. Toch blijft het belangrijk om het imago van de geestelijke gezondheidszorg blijvend te versterken.

Artikel delen:

Reageer