Studiedag ‘Geld zoeken loont’

Fondsenwerving is voor kunst- en erfgoedinstellingen erg belangrijk, maar lang niet altijd makkelijk. Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) organiseert daarom op maandag 21 mei 2007 een studiedag met workshop ‘Geld zoeken loont.’ Hierbij zullen ook potentiële financiers aanwezig zijn.

De studiedag vindt plaats op kasteel het Laar te Ommen van 10.00-16.00 uur. De workshop is vooral bedoeld voor Overijsselse erfgoedinstellingen (musea, historische verenigingen, archieven, monumentenorganisaties) organisaties op het gebied van Beeldende Kunst en Vormgeving en Amateurkunsten.  De kosten bedragen 25 euro (inclusief lunch, workshop en werkboek). Aanmelden kan tot 1 mei bij KCO, Postbus 1229, 8001 BE Zwolle, 038-4225030 e-mail: aborst@kco.nl.

In het ochtendprogramma wordt een interactieve workshop gegeven die is ontwikkeld door het Nederlandse Expertise Centrum Projecten in samenwerking met de Rabobank. Daarbij komen diverse vormen van fondsenwerving aan bod zoals donaties, sponsoring, fondsen, subsidies en financiële acties. Na de lunch is er een speeddatingprogramma georganiseerd, waarvoor diverse fondsen en subsidiegevers zijn uitgenodigd. Tijdens dit programma kunnen organisaties in het kort hun plannen voorleggen aan financiers en af tasten of een eventuele subsidieaanvraag bij het desbetreffende fonds of subsidiënt kansrijk is. De provincie Overijssel, de Mondriaanstichting, het VSB-fonds, Fonds Amateurkunst Podiumkunsten (FAPK) en het Prins Berhard Cultuurfonds Overijssel zullen in elk geval aanwezig zijn. Omdat er geen standaardaanpak voor fondsenwerving bestaat, krijgen de deelnemers een werkboek mee naar huis voor maatwerk. Zo kan men door samen het werkboek door te nemen en de checklists in te vullen, geldzoek plannen maken en dan met bestuur en vrijwilligers aan het werk gaan.

Artikel delen:

Reageer