Onderwijsvoorlichting Artikel 1 Overijssel

Zwolle – Artikel 1 Overijssel (voormalig meldpunt discriminatie) geeft dit schooljaar onderwijsvoorlichtingen op een tiental basisscholen in Kampen, Zwolle en Ommen. Op donderdagmiddag 6 oktober zal de voorlichting beginnen in twee bovenbouwgroepen van O.B.S. De Schatkamer in Stadshagen, Zwolle.

artikeloverijssel1.jpg

Hans Wolf, directeur van De Schatkamer: “Wij zijn een school voor openbaar onderwijs. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in ons onderwijs maar wordt nog eens onderstreept door de aard van ons concept: ieder kind op De Schatkamer kan zijn eigen plekje verwerven. Culturele achtergrond, godsdienst of afkomst van een kind is niet van belang voor de toelating. Wij vinden het belangrijk kinderen structureel en expliciet respect voor zichzelf en voor de omgeving aan te leren. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling, actief burgerschap en sociale cohesie. De Schatkamer geeft een hoge prioriteit aan het uitdagen van kinderen alles te onderzoeken met betrokkenheid en respect om daarmee het goede te behouden. Wij vinden het belangrijk dat bestaande waarden en normen door kinderen gekend en erkend worden, maar ook door hen onderzocht en bevraagd mogen worden in een open respectvolle dialoog, zodat zij leren hun eigen identiteit vorm te geven.”

Artikel 1 Overijssel, het voormalig meldpunt discriminatie, wordt onder andere door de gemeenten Zwolle, Kampen en Ommen gesubsidieerd om binnen het onderwijs voorlichting te verzorgen over het voorkomen en bestrijden van discriminatie. Hiertoe is door Artikel 1 Overijssel een voorlichtingsles ontwikkeld van een uur. In de les komen de vijf hoofdgronden van discriminatie op een speelse manier aan bod. De kinderen worden betrokken in een rollenspel, het thema discriminatie wordt uitgewerkt met voorbeelden, ze worden naar hun eigen ervaringen met discriminatie gevraagd, plagen en pesten komen aan de orde en daarnaast spelen ze een spel waarbij hun communicatieve vaardigheden worden geoefend. Deze lessen worden bij voorkeur gegeven aan de groepen 7 en 8.

Op diverse scholen, zowel in de basisscholen (groepen 7 en 8) als in het voortgezet onderwijs, verzorgt Artikel 1 Overijssel niet alleen voorlichting OVER discriminatie, maar ook over WAT er tegen gedaan kan worden.

Francois Eller, voorlichter van Artikel 1 Overijssel: “Onze ervaring is dat de voorlichtingslessen door zowel leerkrachten als leerlingen met enthousiasme ontvangen worden, en dat het bijdraagt aan een verbeterd schoolklimaat met meer begrip en respect voor het anders-zijn van anderen. In het kader van de landelijke en gemeentelijke bezuinigingen, die ook ons, Artikel 1 Overijssel, niet ongeroerd laten, zal de voorlichtingsstrategie voor 2012 enigszins wijzigen. Wij zullen daarom in de toekomst nog meer samenwerkingsverbanden zoeken met onder andere het onderwijs, vrijwilligerscentrales en welzijnorganisaties. Wij denken hierbij aan een structuur van voorlichting onder begeleiding van Artikel 1 Overijssel middels het inzetten van bijvoorbeeld studenten, oud-leraren en vrijwilligers.”.

Artikel 1 Overijssel zal de komende maanden organisaties benaderen om deze te interesseren om gezamenlijk een bijdrage te leveren op het gebied van onderwijsvoorlichting zodat zij de basisschoolkinderen op een speelse manier kan blijven voorzien van de voorlichtingslessen over de vijf hoofdgronden van discriminatie en het voorkomen en bestrijden van discriminatie. Organisaties en vrijwilligers die ideeën of interesse hebben om voorlichting te verzorgen kunnen contact opnemen met Artikel 1 Overijssel: Francois Eller, projectbegeleider van Artikel 1 Overijssel in Zwolle e.o. Telefoon: 038 4224762 / E-mail: ijsselland@artikel1overijssel.nl

Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.