Pilot Bewegende Leerlijn golf van start

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het opzetten van een lessenreeks golf binnen de Bewegende Leerlijn in samenwerking met Golfclub Zwolle. De methodiek van de Bewegende Leerlijn legt een verbinding tussen het aanbod in het onderwijs, de buurt en bij de sportvereniging. Naast de reeds aanwezige lessenreeksen van bijvoorbeeld voetbal, korfbal, atletiek, survivalrun en tennis wordt er nu dus kennisgemaakt met golf.

Tot aan de kerstvakantie wordt een pilot gedraaid op vijf Brede scholen uit Zwolle-Zuid; De Wingerd, De Bron, De Gerenhof, De Phoenix en De IJsselhof. Vrijwilligers van Golfclub Zwolle verzorgen in samenwerking met een combinatiefunctionaris van SportService Zwolle alle golflessen, zowel binnenschools, naschools als bij de sportvereniging. Hierdoor kunnen de leerlingen uit de groepen vijf tot en met acht in totaal negen weken kennismaken met de sport golf. Wanneer uit de evaluatie blijkt dat de Bewegende Leerlijn golf aanslaat dan wordt er in 2012 Zwolle breed een vervolg aan gegeven.

Artikel delen: