Bezwaren tegen te grote politieregio

Zwolle – Zwolle heeft in een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie en aan de Eerste en Tweede Kamer bezwaren gemaakt over een grotere politieregio. Volgens de Zwolse gemeenteraad wordt politieregio Oost zoals minister Opstelten die in wil stellen te groot.
Burgemeester en wethouders zijn door de Zwolse raad unaniem opgedragen de minister en de Eerste en Tweede Kamer in te lichten over de lokale bedenkingen over een politieregio waaronder alle korpsen in Overijssel én Gelderland vallen. Het gaat, als het plan van minister Opstelten doorgaat, straks om een werkgebied met 81 gemeenten, met in totaal 3,2 miljoen inwoners. Door de nieuwe indeling gaan vijf korpsen op in één nieuw korps. Het college heeft inmiddels brieven verstuurd waarin de bezwaren verwoord worden.

Zwolle vindt dat de slagvaardigheid van de politie op lokaal niveau in het geding is. Omdat ook de rechtbank en het Openbaar Ministerie gecentraliseerd worden, wordt ook de afstand tussen burgers en de rechtspraak groter. Dat is duurder voor rechtzoekenden en advocaten, stellen de Zwolse bezwaarmakers.
Voor de aanpak van problemen in een plaats als Zwolle is het noodzakelijk dat het lokale bestuur moet kunnen zeggen waar en hoe de politie wordt ingezet. Dat is niet mogelijk in het plan van Opstelten.
Zwolle stelt daarom voor om de nieuwe regio Oost niet uit Gelderland en Overijssel te laten bestaan, maar op te delen in de Gelders en de Overijsselse korpsen. Zowel in Gelderland als in Overijssel is er veel (bestuurlijke) steun voor de bezwaren tegen de plannen van de minister.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. je ziet nu al geen polite meer op straat, laat staan dat je ze dan nog ziet. het enige wat je ziet is een parkeer agent in het centrum.

Reacties zijn gesloten.