Wijkplatform Zwolle Zuid

Zwolle – Wijkwethouder René de Heer nodigt bewoners van Zwolle Zuid uit voor het wijkplatform Zwolle Zuid op woensdag 12 oktober 2011. De bijeenkomst vindt plaats in wijkcentrum SIO, Thorbeckelaan 2 en begint om 19.30 uur.

Het wijkplatform wordt geleid door voorzitter Jaap Mulckhuyse. Wethouder René de Heer vertelt over zijn eerste ervaringen als wijkwethouder en blikt terug op de pleingesprekken die hij dit voorjaar in Zwolle Zuid hield. Tevens worden de dilemma’s en ervaringen met betrekking tot het onderwerp “de toekomst van buurtwinkelcentra en de supermarkt” besproken. Wijkmanager Hanneke Valkeman presenteert een aantal uitkomsten van het Buurt voor Buurtonderzoek 2011 en tot slot wordt nog kort ingegaan op een aantal ontwikkelingen in de wijk zoals de start van de Culturele raad en een terugblik op Burendag 2011. Na afloop van de bijeenkomst kunt u tijdens het informele gedeelte kennismaken met wijkwethouder René de Heer.

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag is te vinden op www.zwolle.nl/zwolsewijken, onder de gewenste wijk. De data van de verschillende wijkplatforms en de agenda's zijn hier ook te vinden.

Artikel delen:

Reageer