Historicus Jan van de Wetering vertelt over Eli Heimans

Zwolle – Dinsdag 11 oktober houdt historicus Jan van de Wetering in Doepark Nooterhof een lezing met de titel ‘In het voetspoor van Eli Heimans: natuurbescherming en natuureducatie in Zwolle’. De in Zwolle geboren Eli Heimans (1861-1914) raakte al in zijn jeugd enthousiast voor alles wat groeide en bloeide. Later kreeg hij landelijke bekendheid door zijn vele artikelen en boeken over planten en dieren. Hij werkte daarbij nauw samen met Jac. P. Thijsse, onder andere bekend van de Verkade-albums. Samen richtten ze in 1905 de Vereniging voor Natuurmonumenten op, waardoor het Naardermeer een beschermd natuurgebied werd in plaats van een vuilstortplaats voor Amsterdam.

In het begin van de twintigste eeuw nam de belangstelling voor natuur sterk toe. Ook in Zwolle. Zo werd hier in 1920 de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) opgericht tijdens een landelijk congres voor jeugdige natuurliefhebbers. Tot op de dag van vandaag maken in Zwolle zich velen sterk voor natuurbescherming en educatie. Een boeiende geschiedenis in het spoor van Heimans. Organisatie: KNNV Zwolle, de vereniging voor veldbiologie. Alle belangstellenden zijn welkom bij de lezing, die om 20.00 u. begint. De toegang is vrij. De lezing wordt gehouden in de Kruidwisch, Goertjesweg 5 te Zwolle.

Artikel delen: