Nieuwste aanwinsten netwerk fietsstraten

Zwolle – Zwolle krijgt er met de Schellerweg en de Ruiterlaan binnenkort opnieuw fietsstraten bij. De werkzaamheden voor deze bijzondere, fietsvriendelijke routes van en naar de Zwolse binnenstad zijn inmiddels begonnen. Samen met de provincie realiseert Zwolle dit en komend jaar nog vier andere fietsstraten.

Fietsstraten worden aangelegd op belangrijke fietsroutes in 30-kilometerzones. De straat is ingericht als fietsroute waar ook auto’s zijn toegestaan. Door de breedte van de weg en de positie van de fietser midden op de rijbaan moeten auto’s achter de fietser blijven rijden. Aan weerszijden van deze rode ‘asfaltloper’ zijn klinkerstroken die automobilisten kunnen gebruiken als er ruimte nodig is om een tegemoetkomende auto te passeren.

Fietsstraten zorgen door de rode asfaltbaan voor een comfortabel en aantrekkelijke fietsroute. Bij de aanleg van de fietsstraat wordt doorgaans de bestaande rijbaan versmald waardoor er meer ruimte ontstaat voor voetgangers, groenvoorzieningen en/of parkeren. De kwaliteit van de woonstraat wordt daarmee verder verbeterd. Fietsstraten zijn (sociaal) veilig, snel, comfortabel, herkenbaar en ze besparen ruimte.

Aan de Ruiterlaan zijn de werkzaamheden op maandag 3 oktober begonnen. Gedurende twee weken wordt er gewerkt aan de realisatie van de fietsstraat. Over de bestaande asfaltverharding wordt een vier meter brede, donkerrode asfaltbaan aangebracht. Aan weerszijden komt een zwarte asfaltstrook met een klinkermotief. Ter hoogte van de inritten wordt dit motief onderbroken omdat de draaikrachten van voertuigen de klinkerprint snel doen slijten. Bestaande inritten worden opgehoogd zodat deze aansluiten op de nieuwe verharding.

Tussen de Willemsvaart en de Spoolderbergweg ondervinden aanwonenden en fietsers overlast door deze werkzaamheden. De weg wordt afgesloten op maandag 10 en woensdag 12 oktober tussen 9.00 en 16.00 uur. Dan wordt het asfalt aangebracht. De gemeente probeert de overlast zo klein mogelijk te houden.

Tijdens de afsluiting worden fietsers met verwijsborden omgeleid via het noordelijke fietspad van de Spoolderbergweg en het Vijverbergpad. Bromfietsers komen tijdelijk op de rijbaan van de Spoolderbergweg en worden omgeleid via de Oude Veerweg.

Aan de fietsroute Schellerweg tot en met de Van Karnebeektunnel beginnen op maandag 10 oktober de werkzaamheden. De Schellerweg wordt fietsstraat, terwijl de andere weggedeelten toe zijn aan een nieuwe asfaltverharding. Om de overlast ten gevolge van tijdelijke afsluitingen voor omwonenden en fietsers zoveel mogelijk te beperken, is ervoor gekozen de werkzaamheden te combineren.

De asfaltverharding van de Van Karnebeektunnel, het Van Karnebeekpad en de Schellertunnel worden vernieuwd. De werkzaamheden vinden overdag plaatst. De Schellertunnel wordt op 14 oktober tussen 19.00-23.30 uur aangepakt.

Voor het uitvoeren van de wegwerkzaamheden zijn kortdurende afsluitingen nodig. Tijdens de voorbereiding is er voordurend gekeken hoe de overlast tot een minimum beperkt kan worden. Daarom is het project opgeknipt in vijf deeltrajecten. Maandag 10 oktober beginnen de werkzaamheden bij de Van Karnebeektunnel en de Schellerweg. De tunnel wordt gedurende twee dagen afgesloten voor al het verkeer. Men kan dan gebruik maken van de route via de spoorbrug. Een verkeersregelaar geeft mensen voor wie de route via de spoorbrug geen optie is toegang tot het voetgangersgedeelte van de tunnel.

De andere vier deeltrajecten zijn tijdens de ochtend- en avondspits geopend voor al het verkeer. De werkzaamheden daar vinden plaats tussen 9.00 en 16.00 uur.

Op de website www.zwolle.nl/fiets  is meer informatie te vinden over de werkzaamheden en over de Zwolse fietsprojecten.

 

Artikel delen:
Reactie 1
  1. De Zwarteweg is ook al zo’n fietsstraat. Toch word je daar nog vaak genoeg door auto’s ingehaald.

    Aan weerszijden van deze rode ??asfaltloper?? zijn klinkerstroken die automobilisten kunnen gebruiken als er ruimte nodig is om een tegemoetkomende auto te passeren.

    Aan de Zwarteweg staan auto’s regelmatig geparkeerd in deze inhammen!


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.