Gezonde schoolomgeving helpt tegen ongezonde leefstijl

Zwolle – Jongeren uit het voortgezet onderwijs (VO) in Zwolle vinden dat scholen, ouders en leraren een belangrijke rol spelen in het stimuleren van een gezonde leefstijl. Dit blijkt uit de uitkomsten van CheckTeen, een digitaal onderzoek naar (on)gezond gedrag dat vorig jaar werd gehouden onder leerlingen in de leeftijdscategorie van 12 – 14 jaar in Zwolle. De uitkomsten zijn 6 oktober aan de scholen gepresenteerd.

Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door Windesheim en GGD IJsselland, bracht de leefstijl in kaart van bijna 1500 leerlingen van de tweede klassen in het VO in Zwolle. Dat gebeurde door het invullen van een digitale vragenlijst over hun eet- en beweeggedrag. Ook werd gevraagd naar redenen voor hun (on)gezonde gedrag en welke oplossingen zij zelf kunnen bedenken om een ongezonde levensstijl in de schoolomgeving tegen te gaan. De resultaten van uiteindelijk 960 leerlingen werden gekoppeld aan de lengte- en gewichtgegevens uit het Preventief Geneeskundig Onderzoek van de GGD waarmee de Body Mass Index (BMI), een maat om overgewicht te bepalen, kan worden berekend. Op basis van de berekende BMI blijkt dat ongeveer één op de vijf jongeren kampt met overgewicht. Op het vmbo geldt dat zelfs voor één op de vier leerlingen.

Hoewel de meerderheid van de leerlingen een normaal gewicht heeft (78%) en minstens één uur per dag beweegt (64,9%) zijn er ook leerlingen die kampen met een ongezonde leefstijl. Een derde van de jongeren beweegt te weinig, één op de vijf ontbijt niet dagelijks en slechts een derde van de leerlingen eet fruit op een schooldag. Ook dit soort ongezond gedrag komt het meest voor op het vmbo. Leerlingen geven aan dat educatie over gezond eten en bewegen een positieve invloed heeft op hun eetgedrag (17%) en beweeggedrag (26%). Daarbij vinden zij de voorbeeldfunctie van leraren belangrijker dan een grotere betrokkenheid van de ouders op school. Jongeren pleiten in het onderzoek voor gratis fruit op school, een kantine met een gezond voedselaanbod en meer sportactiviteiten, waar zij verplicht uit kunnen kiezen.

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek wijst op de positieve invloed van een gezonde leefstijl op zowel de leerprestaties als het sociale gedrag van jongeren. CheckTeen biedt waardevolle informatie en aanknopingspunten voor een succesvolle aanpak van ongezond eet- en beweeggedrag ( een ongezonde leefstijl ) van jongeren. De door leerlingen zelf aangedragen combinatie van educatie en een gezonde schoolomgeving kan worden opgepakt door scholen, zo werd tijdens de presentatie duidelijk.

Windesheim heeft zijn onderzoek op het gebied van preventie overgewicht ondergebracht bij OPOZ. OPOZ is een initiatief van de Vrije Universiteit, het VU Medisch Centrum en Windesheim en ontwikkelt wetenschappelijke kennis om overgewicht bij 0 tot 19-jarigen te bestrijden. Gezocht wordt naar effectieve maatregelen voor de preventie van overgewicht en een adequaat zorgaanbod.

Artikel delen: