Buurt tegen grootschalige horeca in Park Wezenlanden

Ingezonden

Zwolle – Op maandag 17 oktober aanstaande wordt in de gemeenteraadsvergadering van Zwolle gesproken over een horecavoorziening in Park De Wezenlanden. Nadat de gemeente het park pakweg vijftien jaar verwaarloosd had en op een gegeven moment het gebied aanwees als gedoogzone voor daklozen en/of druggebruikers, is er het plan opgevat het op te knappen. Een initiatief dat door alle omwonenden werd toegejuicht.

horecapaviljoen.jpg

Dat het park zeven jaar na de eerste voorstellen behoorlijk aan natuurwaarden heeft ingeboet, spijt ons wel, maar het goede nieuws is dat er nu een modern park ligt waar veel mensen graag vertoeven. Natuurlijk missen we de ransuilen die elk jaar opnieuw jongen kregen in hun beschutte nest, we missen de ijsvogel met zijn bonte kleuren en in de voorzomer missen we de roep van de koekoek. Dat zijn dan nog de rode lijstvogels die zijn verdreven door de ruil van bomen en struiken voor asfalt en beton, er zijn er veel meer nooit meer teruggekomen. Maar het park ligt er nu grotendeels netjes bij. Als kers op het taartje wil de gemeente een in verhouding grote horecavoorziening creëren.

Vanaf 2004 is duidelijk dat omwonenden wel graag een horecavoorziening willen, maar dan wel passend bij de maatgeving van het niet zo grote park. De bedoeling van de gemeente is dat er horeca komt die alleen kan bestaan als er minimaal 50 feesten en partijen gehouden worden. Minimaal. De meeste van die feesten zullen in het zomerseizoen plaatsvinden, wanneer iedereen graag buiten zit en ’s nachts de ramen open laat staan.

Daarnaast is het grote veld in het park aangewezen als manifestatieterrein waarop een scala aan luidruchtige bijeenkomsten plaatsvindt. Zo is er het bevrijdingsfestival. Voor de bezoeker duurt dat een dag. Voor omwonenden duurt dat drie weken, omdat het die tijd kost om alles op te bouwen en af te breken. Dat gaat bepaald niet geruisloos. Juist in de tijd dat veel vogels broeden, is het park hele nachten fel verlicht. Zoals het in de aanloop en na afloop van tal van andere festiviteiten de hele nacht verlicht is.

De omwonenden zijn bij de eerste plannen geïnformeerd en mochten reacties geven. Er werd toen beloofd dat bij het in gang zetten van de diverse deelprojecten de omwonenden betrokken zouden worden. Dat is nooit gebeurd. Door ingrijpen van omwonenden zelf tijdens de raadsvergadering van 25 januari 2010 werd de gemeente door de raad gedwongen met omwonenden in gesprek te gaan.

Inmiddels zijn we een kleine twee jaar verder en de gemeente kan zeggen dat zij gesproken heeft met de omwonenden. Wat zij er niet bij vertelt, is dat van meet af aan vast stond dat vastgehouden ging worden aan de maten die in 2004 genoemd zijn.
Alle voorstellen van omwonenden zijn zogenaamd goed beluisterd, maar in de praktijk in de prullenmand verdwenen. Men had een ondernemer en de gemeente wil liever een betrouwbare partner zijn voor ondernemers dan voor haar eigen inwoners. Dat is een pijnlijke ervaring.

Natuurlijk weten wij dat meepraten niet betekent dat wij dan maar onze zin krijgen. Dat zou voor een overheid onmogelijk zijn en dat verlangen wij niet. Wel willen we gehoord worden in onze zorg en we willen merken dat die zorg van belang is voor de door ons gekozen overheid.

Wat merken wij nu? Er wordt een onafhankelijk onderzoeksrapport geschreven door het IMK, waaruit blijkt dat geen enkele voorgestelde variant (150 m2, 450 m2 en 600 m2) economisch rendabel te maken is. Er is nu eenmaal een overschot aan zaalruimte in de regio Zwolle. Na een gesprek met de ondernemer draait de onderzoeker 180 graden en opeens is de variant van 600 m2 wel een beetje rendabel. Een draai die ons bevreemdt.

We hebben zowel in de bezwaarpocedures tegen diverse plannen (drie parallel lopende geasfalteerde/betonnen paden binnen een afstand van 50 meter), rigoureuze bomenkap met als gevolg veel verlies van natuurwaarde als in de gesprekken over de horeca tal van alternatieven aangedragen, maar die zijn allemaal van tafel geveegd. En als dat niet meer lukte, werden onze belangen ondergeschikt gemaakt aan die van anderen. Zo is het park nu een stadspark en zijn de belangen van de hele stad groter dan die van omwonenden. De laatsten maken overigens het vaakst gebruik van het park. Tal van zaken zijn gebeurd buiten de afspraken om.

Als we dan in de krant moeten lezen dat er tussen festiviteiten veertien dagen moet zitten, niet voor het welbevinden van omwonenden, maar voor het herstel van de grasmat, dan wordt het ons droef te moede. Als we moeten lezen dat we vooral tegen zijn, omdat het dancefestival Citymoves net voor veel overlast heeft gezorgd, dan voelen we ons gekleineerd in onze jarenlange pogingen om tot goede oplossingen te komen.

"Enige honderden mensen die systematisch weggezet worden als mensen die overal tegen zouden zijn. De drainage van het manifestatieterrein is uitstekend, maar ons staat het water aan de lippen."

Werkgroep Omwonenden Wezenlandenpark Zwolle

Artikel delen:
Reacties 78
 1. In de kern een goed verhaal natuurlijk. Als iets niet rendabel lijkt te zijn moet je er niet aan beginnen. Als dan, ondanks onrendabel zijn, ook nog een fiks aantal zaken moeten gaan ‘sneuvelen’ is dat natuurlijk des te triester. Weer een grootschalige verbouwing waarvan op termijn niet duidelijk is wat het op gaat leveren. In deze tijden uberhaupt al niet echt verstandig lijkt mij..


  ⚠️ Meld

 2. verpest het park aub niet met zo’n gebouw, zet er desnoods een klein theehuisje neer maar verder niet. assendorperstraat heeft genoeg eetgelegenheden om eten mee te nemen naar het park.


  ⚠️ Meld

 3. Ik heb het idee dat de werkgroep keurig aangehoord is, maar verder iets met een kat en een viool…..

  Dit plan lijkt me kat in ’t bakkie.

  Ik hoorde pas geleden dat het/de bestemmingsplan(nen) in Assendorp opnieuw zullen worden vastgesteld. Misschien dat het park dan ook een nieuwe bestemming krijgt, en dat men in de aanloop daar naar toe misschien een politieke meerderheid kan krijgen om uitstel van het paviljoen goed te keuren….


  ⚠️ Meld

 4. Als ik hier ieder jaar de reacties op de festivallen lees ben ik het er wel mee eens, dat velen niet moeten zeuren. (Zeuren schiet je sowieso niets mee op.)

  Maar bovenstaand verhaal vind ik een duidelijk, net en correct stuk! Het is bovenal realistisch! Natuurlijk zitten er punten in waar ik het niet mee eens ben, maar we hoeven het niet allemaal met elkaar eens te zijn.

  Wat vooral toejuich in het bovenstaande verhaal is het aandragen van alternatieven in plaats van enkel het indienen van bezwaarschriften! Ik hoop dat de mensen van de actiegroep zich niet uit het veld laten slaan en realistisch blijven. De behandeling die ze nu hebben gekregen leidt op den duur ongetwijfeld tot enkel indienen van bezwaarschriften!


  ⚠️ Meld

 5. Als ik het verhaal van de werkgroep lees, vraag ik mij af:
  * of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur hier niet geschoffeerd worden;
  * of hier nog sprake is van het nastreven van een goede ruimtelijke ordening;
  * of hier nog sprake is van een afweging van het algemeen belang of een behartiging van een (economisch) deelbelang;
  * of dit niet de zoveelste herverkaveling is van publieke ruimte in Zwolle ten gunste van ondernemers en consumenten en ten koste van inwoners en omwonenden.

  Ik wil de Werkgroep Omwonenden Weezenlandenpark Zwolle best helpen om hun belangen te behartigen.


  ⚠️ Meld

 6. Ik zeg u, dat grote paviljoen gaat er niet komen. Onze buurt is er zo principieel op tegen dat alles uit de kast zal worden gehaald dit te blokkeren. Dat u dat alvast maar weet.


  ⚠️ Meld

 7. Welke buurt gaat dit om Assendorp of Wipstrik? Ik ken namelijk helemaal geen werkgroep, heb hier geen folder of info over gehad oid….


  ⚠️ Meld

 8. heel genuanceerd artikel van de werkgroep.
  hoe kan ik mij aansluiten bij deze werkgroep.
  Hebben jullie een emailadres?

  Samen staan we sterk


  ⚠️ Meld

 9. Wat een drukte. Zorg gewoon dat het pand voldoet aan de huidige eisen omtrent geluidstoverlast en eis afdoende parkeercapaciteit gelijk aan de capaciteit van het pand met een gedegen infrastructuur. De kroon op het park zou juist zoiets kunnen zijn!


  ⚠️ Meld

 10. En de zaagtandwoningen, zijn dat die woningen aan de overkant van die drukke Ten Oeverstraat? Zodat die al helemaal geen overlast kunnen ervaren van een horecagelegenheid in het park?


  ⚠️ Meld

 11. Wat ik wel jammer vind is dat de werkgroep niet contact zoekt met de hele wijk. Zo kunnen alle voor en tegenstanders tot een gewogen standpunt komen. Nu slechts een mening van critici.


  ⚠️ Meld

 12. De Werkgroep Omwonenden Wezenlandenpark bestaat uit omwonenden uit vooral de Wipstrik en uit Assendorp. Via mails en nieuwsbrieven houden wij honderden mensen regelmatig op de hoogte. Via onder meer het wijkplatform houden we de wijdere omgeving op de hoogte. Het is voor ons ondoenlijk om iedereen te bereiken, al doen wij wel ons best om dat zo goed mogelijk te doen. We hebben geen professionele organisatie tot onze beschikking die alles voor ons kan organiseren. Natuurlijk zal niet iedere omwonende hetzelfde standpunt hebben, maar wij streven er naar om zo goed en genuanceerd mogelijk de diverse geluiden tot hun recht te doen komen. Dit alles op geheel vrijwillige basis en niet als gekozen volksvertegenwoordigers.
  Met vriendelijke groet,
  Werkgroep Omwonenden Wezenlandenpark


  ⚠️ Meld

 13. Goed dat je reageert Suze namens

  Werkgroep Omwonenden Wezenlandenpark

  want de reactie van Zaagtandwoningen slaat echt nergens op. Als ze ook aangeven waarom de er tegen zijn, want met eenrichtingsverkeer kom je er ook niet.


  ⚠️ Meld

 14. Ga dan lekker in een dorp wonen!! Zwolle is een bruissende stad!
  Dat de kwartel en de flosduif niet meer in het park zit is natuurlijk wel het vermelden waard. Maak je aub druk om andere dingen. Die 3 tot 4x in het jaar dat er wat in het park wordt georganiseerd. Mensen moeten altijd wat te zeiken hebben en zijn nooit tevreden.


  ⚠️ Meld

 15. er valt ook altijd wel wat te zeiken en te klagen he..zwolle de stad van de Zeikerds…Ga s met de tijd mee en blijf niet achter op grotere steden…


  ⚠️ Meld

 16. en we wonen in Zwolle dus we gaan weer lekker zeiken als er een goed idee op tafel komt!

  GVD kom eens op man mensen zeik toch niet altijd zo


  ⚠️ Meld

 17. Dus als ik het goed begrijp wil het gemeentebestuur een ondernemer een onrendabele horecagelegenheid laten exploiteren terwijl omwonenden er bezwaar tegen hebben. Iemand nog vragen?


  ⚠️ Meld

 18. Moeilijk om je hier een goed beeld over te vormen. Weet niet precies hoeveel “grootschalige”evenementen zich precies afspelen in het park op jaar basis. Het park (in ieder geval het gradveld achter het provinciehuis) is nu sinds een paar jaar aangewezen als evenemententerrein. Hiervoor is niet gekozen door de bewoners die er toen al woonden, hoe is deze procedure verlopen, zijn er toen al afspraken gemaakt over permanente horeca.

  Ik denk dat een kleinschalige horecavoorziening alleen in de zomermaanden bestaansrecht heeft (als je niet te veel van dit soort verregende zomers krijgt als afgelopen jaar).

  Dan iets wat grootschaliger is waar je ook feesten kunt organiseren/houden.
  Kan me voorstellen dat de buurt daar moeite mee heeft.
  Dit soort partijen zullen voornamelijk in het weekend en s’avonds plaatsvinden, dan “moet”de parkeerplaats van de provincie beschikbaar worden gesteld, vin ik. Tenzij je er ook een vergaderlocatie van maakt waar overdag gebruik van gemaakt wordt.
  Geen geluidsoverlast, maar parkeeroverlast. Zou daar aan de kant van de dierenweide iets mee gedaan kunnen worden, of iets verder weg naast het Nooterhof.
  Moeilijk dillemma wanneer je de ins en outs niet van 2 kanten kent.


  ⚠️ Meld

 19. Ik lees in de reacties “in de kern een goed verhaal” en “genuanceerd artikel”. Lijkt mij juist het tegenovergestelde! Het verhaal is doorspekt van meningen en frustraties. Het is een stadspark. M.a.w. de eventuele flora en fauna (waar de schrijver van het stuk het overduidelijk voor opneemt) die zich er heeft gevestigd in de jaren dat het hele park verwaarloost is hoort daar niet “van nature”.
  Ik ben juist erg blij met de door de gemeente ingezette verbetering van het park. Als je vergelijkt hoeveel mensen er voor de werkzaamheden “genoten” van het park, en hoeveel er dat nu doen, lijkt mij dat de gemeente de juiste beslissingen heeft genomen om er weer een echt stadspark van te maken. Hoeveel kinderen spelen er wel niet, hoeveel sporters genieten wel niet van het park, hoeveel mensen genieten van de evenmenten die op het terrein worden georganiseert, hoeveel plezier brengt het schaatsen in de winter, etc, etc.
  Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat veel “klagers” de laatste jaren in de woningen rondom het park zijn komen wonen, zonder zich te realiseren welke plannen de gemeente had en heeft met het park.

  Persoonlijk denk ik niet dat een grootschalige horecagelegenheid rendabel zal zijn in het park, maar ik zal zeker gebruik gaan maken van de mogelijkheid om daar gezellig op het terras te zitten en te genieten van het park en de mensen in het park.


  ⚠️ Meld

 20. @hooke

  Die zogenaamde ‘kern van het verhaal’ is divers. Het is terecht dat twijfels worden geplaatst bij de haalbaarheid van het huidige plan als uit onderzoek blijkt dat het niet rendabel zal zijn. Ik ken het onderzoek niet uiteraard maar het lijkt mij dat als het inderdaad niet rendabel zal zijn niemand iets opschiet met dit soort bouwplannen. Je kunt dan, net als ik, blij zijn met verbeteringen van het park (werd ook tijd) maar als het dan niet rendabel is loop je het risico uiteindelijk te eindigen met een verslechtering van de bedoelde verbeteringen. Niemand is gebaat bij het hebben van een horecagelegenheid die uiteindelijk zal komen leeg te staan omdat het niet rendabel is. Resultaat kan verloedering door leegstand zijn. Ik ben absoluut niet tegen een horecagelegenheid in dit sterk verbeterend park, maar probeer iets te vinden waarbij het ook rendabel is om te hebben. Dan inderdaad maar een gelegenheid waar lekker koffie thee of drankjes genuttigd kan worden met een prachtig uitzicht op een prachtig park wat weer op de kaart gezet is..


  ⚠️ Meld

 21. ben zelf een zoals jullie dat noemen ZAAGTANDER, maar laten we even heel duidelijk stellen dat IK juist wel zit te wachten op een gezellig horecapaviljoen. Er wordt me iets te vaak over een kam geschoren als men het heeft over de negativiteit van de zaagtanders en ik weet zeker dat er meer ZAAGTANDERS zijn die het idee toejuichen. Er wonen NOG veel ouderen in deze woningen (geen probleem hoor) maar dat zijn nu juist de mensen die klagen en dit soort anti-acties toejuichen!


  ⚠️ Meld

 22. Mooi dat er ook een tegengeluid is. Nu blijkt dat niet alle wijkbewoners tegen dat grote paviljoen zijn. Alle bewoners zijn ook niet kundig geïnformeerd. Een wijkplatform heeft over het algemeen niet de aandacht van de wijkbewoners. Alleen de fanatieke debaters (en mensen die willen zeuren) komen daarop af. Een informatiebijeenkomst over alleen deze casus lijkt dan ook op z’n plaats.


  ⚠️ Meld

 23. @hooke: wat nu park is, was tot in de jaren 60 natuurgebied/uiterwaarde met in de winter de openbare volksijsbaan. Toen is het park aangelegd en de ijsbaan is nu op de vijver. Ik heb zelf het park eind jaren 70 leren kennen en toen was er veel groen en was er een behoorlijke natuurwaarde. Maar in de eerste plaats was het een stadspark waar heel erg veel mensen kwamen en waar concerten, theater en beeldende kunst hun plek vonden en waar speelplekken voor kinderen waren. Eind jaren 80 is de gemeente zo goed als gestopt met het onderhoud en helaas lag het eens zo mooie park er binnen de kortste keren treurig bij. Tot overmaat van ellende wees de gemeente het toen ook nog aan als gedoogzone voor drugsgebruikers en daklozen. Op dat moment ging voor veel mensen de lol er flink af. Als omwonenden hebben we vaak gevraagd om het onderhoud en herstel weer snel op te pakken. Er kwamen allerlei plannen, maar meer ook niet.
  We waren erg blij met het initiatief van de gemeente om het park weer in een nieuw jasje te steken. Inmiddels is dat voor het grootste deel gebeurd. Of je het nieuwe jasje mooi vindt, is een kwestie van smaak. Zelf vind ik onder meer het eiland en ook de voorzieningen voor jongeren op verschillende plekken zeer geslaagd. Als omwonenden hebben we steeds geprobeerd op een constructieve manier mee te denken voor zover de gemeente ons dat toestond. Voor mij persoonlijk houdt dat in dat je het goede behoudt en er verbetering aan toevoegt. Zo had er veel van de natuurwaarden behouden kunnen blijven, terwijl er tegelijkertijd een levendig stadspark weer ontstond. Op die manier kunnen zo veel mogelijk mensen met plezier naar het park. Want het is inderdaad een stadspark. Met natuurwaarden. Die dus niet zijn ontstaan in de tijd van de verwaarlozing.
  @een aantal reacties: de Werkgroep Omwonenden is vóór de komst van horeca. Maar horeca die bij het park past. Geen partycentrum dus. Onze insteek is altijd een positieve geweest.
  Het moet me wel van het hart dat ik de negatieve reacties ten opzichte van bewoners van de zaagtandwoningen betreur. Dat hebben de mensen daar niet verdiend.
  @KvDijk, er zijn diverse goed bezochte bijeenkomsten alleen over dit onderwerp geweest. En dan heb ik het niet over de wijkplatforms. De bijeenkomsten zijn aangekondigd in onder meer De Peperbus.


  ⚠️ Meld

 24. De gemeente zal er zelf ook wel belang bij hebben dat er een grote horeca komt,zal de gemeente wel wat opleveren.Het park jaren laten verloederen en dan alles op de schop nemen zodat het nu lijkt of je in de tuin van Kranenburg wandelt.Ik ben tegen groot schalige horeca omdat ik er geen vertrouwen in heb dat wij als wijkbewoners er GEEN overlast van zullen ondergaan vinden.We hebben al zoveel evenementen in het park waarvan we van sommigen overlast van ondervinden.Ik ben niet tegen horeca in het park,maar dan wel klein schalig.In Utrecht is dat ook en dat wordt gerund door verstandelijke gehandicapten en dat draait geweldig.Ik hoop dat de gemeente haar burgers eens serieus neemt en niet altijd als een drammig kind zijn zin door wil drijven.


  ⚠️ Meld

 25. Geluidsoverlast is wat burenergenis nr. 1 is !
  Een festival als city moves, grasweek, zorgt ervoor dat je kinderen zeker niet voor 24.00 slapen door het continue gedreun van bassen.
  Een party centrum gaat zeker ook voor geluidsoverlast zorgen.

  Nu kun je natuurlijk zeggen dan moet je niet in de stad gaan wonen, maar ik vind dat ook de stad een leefomgeving moet bieden die leefbaar is, voor jong en oud !
  En een leuke kleinschalige horeca gelegenheid, misschien zelf gerund door mensen met een beperking (want ja die wonen ook graag in Zwolle) is mijns inziens en prima optie.

  Nog even over de ijsbaan, tot ons grote verdriet heeft de gemeente Zwolle dit ENIGE NIET GESUBSIDIEERDE VOLKSVERMAAK IN ZWOLLE, vakkundig om zeep geholpen door een stromende water overloop (vanuit het koelwaterkanaal ) op de vijver heeft aangesloten, een rondje vijver behoord niet meer tot de mgelijkheden !!
  Trouwens de lampen worden ook niet onststoken, laat staan dat er geveegd wordt.  ⚠️ Meld

 26. Gemeente, pak die kans en realiseer op die plek iets wat een meerwaarde heeft voor het park! Een ‘strandtent’/earthship met een terras waar mensen met kinderen kunnen zitten/spelen, bootje kunnen huren, strandje, kleinschalige voorstellingen worden gegeven a la park Eekhout etc. etc. Een kleinschalige gelegenheid waar iedereen blij mee is.
  Een gelegenheid waar feesten en partijen de tent draaiende moet houden, daar zit – bijna- niemand op te wachten. Het is vragen om structurele overlast naar de omgeving.
  Overigens is het park een groot deel van het jaar(okt-april/maart)helemaal geen fijne plek om ’s avonds naar een feestje te gaan (de afgelopen weken zeker niet). De meeste mensen mijden het park als het donker is, en wat mij betreft houden zo. Hou het park s’nachts (ook in de zomer) lekker donker en rustig, daarmee voorkom je een hoop gedoe.


  ⚠️ Meld

 27. Zou de gemeente Zwolle niets hebben geleerd van de affaire Bierton, Je zou denken een EZEL stoot zich in het gemeen niet twee keer aan dezelfde steen!!!!!!!!!!!.
  Groot Schalige Horeca NEE, Theehuis, JA


  ⚠️ Meld

 28. Destijds stond de bierton als party en uitgaans gelegenheid, in het midden van de weilanden. Daar kwam bebouwing omheen. De mensen die in de huizen woonden ervaarden veel overlast van de Bierton, eindeloze protesten volgden. Waarna de Bierton uiteindlijk het veld moest ruimen. Best sneu, want zij waren er eerst.

  Iedereen weet dat er in een partycentrum gefeest wordt, daar is het voor. Feesten zijn vooral leuk als je er zelf bij aanwezig bent, als je er alleen maar last van ondervind (geluid, dronkenschap met kots, je kunt je auto nergens meer kwijt) loopt de ergenis al snel op.

  Dit leert de ervaring van o.a de Bierton. Waarom, kiest de gemeente Zwolle dan in vredesnaam om een grootschalig party centrum te plaatsen in zo’n dichtbevolkt stukje van Zwolle……

  Ik denk dat trouwens dat veel omwonende ook planschade zullen gaan indienen, dus dat kan misschien ook alvast meegenomen worden, als kostenpost voor de gemeente.


  ⚠️ Meld

 29. Raadslid Frankwin Mussche op Twitter: Debat overhorecapaviljoen in Wezenlandenpark krijgt nieuwe dimensie nu bij #zgr kandidaat aandient die theehuis van 150 m2 wil exploiteren 😮


  ⚠️ Meld

 30. @bierbuik, dank voor je toelichting. Ben het met je eens. Het is nog altijd jammer vind ik, dat de bierton geen discitheek meer is. De (jongere) jeugd, tussen de 16-18 jaar kan nu alleen nog maar in de buurgemeenten terecht. Balkbrug,Lemele enz.


  ⚠️ Meld

 31. Een serieuze kandidaat die een theehuis wil realiseren?! Dat zou geweldig zijn!! Zo kunnen bezoekers van het park genieten op een terrasje e.d. en blijft het karakter van het park behouden.
  Zou echt een meerwaarde zijn.


  ⚠️ Meld

 32. Meneer Heinen denkt kleine horeca als lunchroom te kunnen runnen van ongeveer 12.00 – 21.00 uur tijdens zomerseizoen voor een een hapje en een drankje. Wil moment van besluit dan uitstellen.


  ⚠️ Meld

 33. Dhr. Rens van Coelenhage wil de grootte in perspectief zien. Het wordt geen partycentrum, omdat de 600 m2 daarvoor te klein is. Paviljoen is gericht op huidige bezoekers van het park en kinderboerderij. Het moet een gezellige brasserie worden met de mogelijkheid voor een afsluitbare vergaderruimte. Doordeweeks tot max 22.00 uur open. In weekend tot max 01.00 uur of als er geen klanten meer zijn eerder. Coelenhage wil het park aanvullen. Het paviljoen wordt geen disco of partycentrum. Parkeren kan bij de Turfmarkt. Het paviljoen wordt van toegevoegde waarde als het aan Coelenhage ligt.


  ⚠️ Meld

 34. Voor de duidelijkheid, het is vanavond een meningvormend debat. Besluit valt in een andere vergadering, het zogenaamde besluitvormend debat.


  ⚠️ Meld

 35. De raad gehoord hebbende komt er een (groot) horecapaviljoen van Coelenhage, die met de wethouder en via een beheersplan nog duidelijkheid moet geven over het parkeren en geluidsoverlast (vertrekkende bezoekers).


  ⚠️ Meld

 36. Wethouder Dannenberg geeft aan dat zowel procedureel als inhoudelijk het nieuwe voorstel voor kleine horeca (150 m2) van Heinen geen kans van slagen heeft. Besluit valt warschijnlijk op maandagavond 7 november.


  ⚠️ Meld

 37. @KvDijk ; alsnog bedankt voor de link (19:38). Heb het raadsdebat grotendeels kunnen volgen.
  Coelenhage gaat er wel komen.
  Ben benieuwd of er wat gedaan gaat worden met de conlusie dat : Ook al komt er geen paviljoen, dan nog moeten we eens goed gaan bekijken hoe we verder moeten met de invulling aan evenementen etc. in het park.


  ⚠️ Meld

 38. Maandagavond waren er 17 voor Coelenhage en toch 18 raadsleden tegen. Er waren 2 raadsleden afwezig. Als Coelnhage afgeblazen wordt volgt er een grote schadeclaim van Coelnhage, en terecht natuurlijk, als je 2 jaar geleden een ontwerpwedstrijd wint en er vervolgens 2 jaar aan werkt en alles doet om het de buurt naar de zin te maken en het ook nog rendabel te krijgen. Er ontstond een negatieve tendens in de openie rond Coelenhage nadat iemand (GroenLinks?) had verkondigd dat het een partycentrum zou gaan worden. Daar is geen sprake van.


  ⚠️ Meld

 39. Oh…HIER K: grote dank!

  Vind het vaker verwarrend dat er meerdere topics over 1 onderwerp zijn. Over De Knip (en het kiezersbedrog van de VVD) waren er misschien wel 10. Dat deze brief een afzonderlijk topic is is begrijpelijk. Heb het niet gelezen, slechts 2 relevante korte gedachten neergepent 😉


  ⚠️ Meld

 40. die Van Harten van GL kan beter in z’n overgesubsieerde Nooterhof blijven zitten, en zich niet met dit park bemoeien: “Voorzitter, aangezien wij geen van allen deskundig zijn op het gebied van de horeca, zullen we ons neer moeten leggen bij het besluit van de bank, om hier wel of geen geld in te steken” . Volgens mij heeftie iets teveel aan de thee gesnoven.


  ⚠️ Meld

 41. Met ongeloof die van Harten van GL aangehoord. Heel bijzondere manier van denken en praten. De man is totaal ongeschikt en dat geeft hij zelf ook al min of meer aan al zal hij het niet direct zo bedoelen.

  Hans Borrel is tenminste reëel en legt de tekortkomingen van de Gemeente bloot en komt ook direct met andere opties. Jaren geleden voor de beste man gewerkt, kijk nu wel heel anders tegen hem aan.


  ⚠️ Meld

 42. Ik heb anders geen andere opties van Borrel gehoord tijdens het debat. De parkeergagarge aan de Grasdorpstraat misschien, maar iemand anders voor hem had dat al geopperd als oplossing voor een komend parkeerprobleem. Hij is toch al een slecht debater, maar wel de enige die Zwols lult 😉


  ⚠️ Meld

 43. Ja Zwollenaar het is altijd gemakkelijk te roepen hoe het niet moet,maar oplossingen worden er zelden gegeven.En Hans praat nu eenmaal op zijn eigen manier en die is tenminste te volgen Drama en Kv Dijk als er 17 voor zijn en 18 tegen waren er 35 aanwezig,twee waren er niet volgens jou dan kom ik er nog twee tekort .Volgens mij hebben we 39 raadsleden.


  ⚠️ Meld

 44. @KvDijk. Borrel parkeert zien busse overal waar het niet mag, en zal zich ook daar wel weer uitlullen.

  Ik heb de stemming niet afgewacht. Ben benieuwd naar “die ene stem” binnen de vvd-fractie die tegen zou stemmen. Misschien valt er daar nog iets met enige massage een mouw aan te passen:o


  ⚠️ Meld

 45. Stentor van vandaag:

  ⤽ZWOLLE – Alle tegenargumenten van omwonenden ten spijt, tekent zich toch een raadsmeerderheid af voor het plan van 03 Projectontwikkeling en beoogd exploitant Coelenhage voor een 600 vierkante meter groot horecapaviljoen in Park De Wezenlanden. Het was al weer een hele tijd geleden dat de publieke tribune in de raadzaal met extra stoelen moest worden uitgebreid.

  De belangstelling voor de behandeling van het voorstel van het college van B en W, om akkoord te gaan met de grootste variant horecagelegenheid in Park De Wezenlanden, was groot. Met name de tegenstanders van de keuze (niet van een paviljoen, vandaar hun leus:’Thee ja! Party nee!’) lieten zich zien. En ook horen, via drie insprekers. Openingstijden (als er veel belangstelling is kan dat elke dag tot 02.00 uur), parkeren, geluid en verlichting – de klankbordgroep die na de door de raad afgedwongen herstart van het inspraakproces met exploitant en gemeente aan tafel zat, heeft er geen vertrouwen in dat het met de bestrijding van de verwachte overlast goed komt.

  Strohalm zou een alternatief en in omvang veel beperkter plan kunnen zijn, dat ondernemer Olaf Heinen eind vorige week bij de raad dropte en gisteravond nog eens toelichtte. Inspreker was ook Gerrit Jan Rens van Coelenhage, die de onrustgevoelens probeerde weg te nemen. Het aantal party’s in het grand café zal in de praktijk meevallen, gaf hij aan: ongeveer 56 per jaar, met maximaal tussen de 60 en 70 bezoekers.

  Met name GroenLinks had wel oren naar een paviljoen van 150 vierkante meter, dat zich richt op de aanwezige doelgroep in het park, waarbij de exploitant het niet hoeft te hebben van feesten en dus ’s avonds eerder de deuren sluit. SP en Swollwacht zijn eveneens tegen een groot paviljoen. De fracties die wel met het collegestandpunt instemden, kwamen weliswaar tot de conclusie dat het proces en de wijze waarop het IMK adviseerde niet de schoonheidsprijs verdienen, maar dat voorop staat dat tijdens de ‘wedstrijd’ niet zomaar de spelregels kunnen worden veranderd. In 2004 al werd de basis voor deze horeca gelegd, twee jaar terug won Coelenhage de ‘inschrijfcompetitie’. De collegepartijen zien Coelenhage als betrouwbare partner helemaal zitten. VVD(op een lid na), ChristenUnie en CDA lieten merken het voorstel te zullen steunen, met nog wel de kanttekening dat er een goed beheersplan moet worden opgesteld. D66 (dat toch nog wel, als het snel kan, het alternatief wil bekijken) en PvdA aarzelen nog. De PvdA wil behalve een beheersplan zekerheid over een goede parkeeroplossing. ’s Avonds en in het weekend is het parkeerterrein van het provinciehuis beschikbaar, overdag dreigt een probleem. Net als andere partijen werd het nut van de parkeergarage aan de Assendorperdijk (al jaren een niet afgebouwd karkas) naar voren geschoven. Belangrijke extra wens van de PvdA is de wens het aantal avondfeesten tot bijvoorbeeld veertig te beperken.⤝


  ⚠️ Meld

 46. Voorlopige positiebepaling meningvormende ronde (totaal aantal raadszetels 39):

  Tegen:
  GroenLinks: 4
  SP: 3
  Swollwacht: 4
  Totaal: 11

  Voor:
  VVD: 5 (6)
  ChristenUnie: 6
  CDA: 6
  Totaal: 17

  In overweging:
  D66: 3
  PvdA: 7
  Totaal: 10  ⚠️ Meld

 47. Zijn ze eindelijk wakker bij de Sensator 😮 Je zou toch verwachten dat ze over deze zaak wel snel willen rapporteren….helaas op ’t andere topic;

  ……. 18 oktober 2011 om 09:18
  (na op sensator.nl te hebben gekeken)
  Wat is hier eigenlijk uitgekomen
  Voor- en tegenstanders maken zich op voor de gemeenteraadsvergadering van maandagavond. Het woord is aan de Zwolse raadsleden; komt er een klein theehuis of een multifunctioneel grand café in park de Wezenlanden.

  Bron: site RTVTWENTE (die toen ook nog niet wakker was dus)
  —–

  Wel bedankt El! En duidelijk: In overweging  ⚠️ Meld

 48. Bericht door wichert, op 18 oktober 2011 om 11:38
  Ja Zwollenaar het is altijd gemakkelijk te roepen hoe het niet moet,maar oplossingen worden er zelden gegeven

  Beetje dooddoener Wichert. Er staat daar iemand een heel verhaal te houden om vervolgens te melden dat wanneer de bank het ziet zitten de Gemeente daarin mee moet gaan of misschien de hulp inroepen van een expert. Pfff…ben je 7 jaar in discussie kom je daar mee.


  ⚠️ Meld

 49. Zwollenaar dat is duidelijk,ik bedoelde eigenlijk dat Hans wel andere opties had.Elrey er klopt nog iets niet Swollwacht kan nooit 4 stemmen tegen hebben gestemd als er maar drie aanwezig waren Freddy was afwezig net als Tjitske Siderius ,dus SP klopt ook niet.Even overnieuw tellen


  ⚠️ Meld

 50. Ik vond het alleen al heel apart dat na 7 jaar van discussie en een bouwplan, dat een paar dagen voor dit debat een ondernemer (manager catering bij Libema / Ecodrome) zich meldt en dat hij ook nog eens veel tijd krijgt op het Raadsplein en zelfs kans maakt.


  ⚠️ Meld

 51. De dissident bij de VVD is toch V.d. Kooy?
  Maar net als veel politieke beslissingen gaat in dit geval de pvda nog wel om en komt Coelenhage er gewoon.


  ⚠️ Meld

 52. Politieke ingrediënten:
  Al lang geleden werd de basis gelegd . Er moet nu dus maar eens besloten worden. Suggereer dat tijdsdruk het gevolg is van het tegenhouden door anderen en veroorzaakt is doordat inspraak is gegeven.
  Stel dat bij de ondernemer verwachtingen zijn gewekt, dat hij al zo lang heeft moeten wachten en hij dus een doorzetter is en betrouwbaar is. Hij verdient bewondering. Suggereer dat alleen daarom al de gemeente niet terug kan komen op haar (deels geheime) toezeggingen. Laat weten dat de gemeente zelf dus niet onbetrouwbaar kan zijn.
  Haal rapport uit de kast dat ‘bewijst’ dat het alleen zo kan als het plan dat voorligt. Positioneer alternatieven als niet relevant.
  Maak infrastructurele kosten (lees subsidie aan ondernemer) die door de gemeente gedragen zullen worden vooral niet inzichtelijk.
  Isoleer bewoners die tegenstander zijn zorgvuldig. Stel duidelijk dat voorstanders (die niet aanwezig zijn) de meerderheid vormen. Zet tegenstanders weg als klagers en zeurders. Creëer verdeeldheid tussen tegenstanders onderling. Maak tegenstanders aan het twijfelen of hun recht op een goede woonomgeving wel legitiem is. Meet dat belang breed uit tegen het algemeen belang van een pretpark voor iedereen en de weldaad van het zelfstandig ondernemerschap.
  Geef gedupeerden nog wat hoop in het meningsvormend debat door nuance te tonen. Toon daarmee aan dat echt wel aan hun belangen is gedacht…….  ⚠️ Meld

 53. @wichert

  Gisterenavond was een meningvormende ronde. De besluitvormingsronde volgt nog. Het artikel sorteert voor op de besluitvormingsronde van daaruit heb ik een indicatie gegeven van de mogelijke stemverhoudingen. VVD volgens het artikel niet unaniem en D66 en PvdA willen nog een afweging maken over een aantal aspecten op tot besluitvorming te kunnen komen. Hieruit blijkt dat de besluitvorming zeker nog geen gelopen koers is. Al lijkt het er sterk op dat de horecavoorziening er onder een aantal extra voorwaarden wel komt.


  ⚠️ Meld

 54. Bart1, of een leuke tent voor met name 14-18 jarigen, het is toch van de gekke dat deze groep nadat de bierton gesloten is. Alleen nog maar buiten de stad terecht kan. In de stad Zwolle komt deze groep in het weekend nergens meer binnen.


  ⚠️ Meld

 55. Elrey dat denk ik ook,maar beter overleg is nooit verkeerd .Elke keer word je daar weer mee geconfronteerd,de slechte benadering naar de burgers toe.


  ⚠️ Meld

 56. @wichert

  Eens het valt mij ook op dat keer op keer bij ‘samen maken wij de stad’ het economisch belang van bijvoorbeeld projectontwikkelaars prevaleert (denk aan de herontwikkeling van de Melkmarkt). Als de raad dan het economisch belang toch zo hoog in het vaandel heeft staan dan had ik meer aandacht verwacht voor het verlies van 250 banen bij Scania en het nakende ontslag van alle uitzendkrachten bij Abbot. Echter daarover geen woord in de raadszaal, in de Stentor of weblogzwolle…


  ⚠️ Meld

 57. @drama

  Als er meer dan 500 banen (en indirect dus ook koopkracht) verloren bij grote werkgevers in onze stad (en de regio) zoals Scania, Abbot en de gemeente dan zou je gelet op de maatschappelijke impact verwachten dat dit hoog op de bestuurlijke agenda zou staan.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.