Aftrap Gemeenschapskringen Zwolle Zuid

Zwolle – Op zaterdag 15 oktober verricht Wethouder Vedelaar van Wijkzaken de aftrap van de gemeenschapskringen om 11.00 uur in het Winkelcentrum Zuid voor de AH. Ze doet de aftrap bij een kraam van de gemeenschapskring “Hart voor Zuid". Gemeenschapskringen zijn een initiatief vanuit de kerken en het Diaconaal Platform Zwolle, maar staan open voor iedereen met hart voor de buurt en wijk.

Een gemeenschapskring is een groep mensen overal vandaan maar wel uit dezelfde wijk die elkaar ontmoeten in een wijkcentrum of buurthuis. Vanuit dit hart van de wijk worden er allerlei zaken voor en in de wijk georganiseerd. Dat kunnen kleine projecten zijn zoals kinderen helpen met een leerachterstand of met jongeren sporten. Het kunnen ook grote projecten zijn op het gebied van welzijn en zorg, zoals een zorgboerderij opknappen. In elke wijk spelen weer andere zaken en het is de bedoeling dat de gemeenschapskringen aansluiten bij de bestaande infrastructuur op het gebied van natuur, cultuur, zorg, onderwijs, sport, economie en politiek.

Er kan in deze projecten samengewerkt worden met de Gemeente, Vrijwilligerscentrale, sociaal maatschappelijke organisaties, lokale ondernemers, onderwijsinstellingen, woningcorperaties en sport en culturele instellingen.

Prioriteit krijgen de projecten waarin het gaat om de nood te ledigen, om samen te gaan staan in de wijk en mensen uit het isolement te halen. Want in een gemeenschap hoort iedereen erbij en is iedereen gelijkwaardig, ongeacht positie, ras, kleur, geloof, mening, geaardheid of wat je achtergrond ook is.

De gemeenschapskring vindt haar basis in de Moderne Devotie, een beweging in de Middeleeuwen in Zwolle en Deventer waarbij de gemeenschap centraal stond en allerlei partijen in de samenleving samenwerkten. De burgemeesters van Zwolle en Deventer tekenen over een paar weken een verdrag om meer samen te werken op het gebied van de Moderne Devotie. Er is in de binnenstad van Zwolle nog veel van terug te vinden, Daarnaast is er een hele buurt in Zwolle naar deze Moderne Devoten genoemd, de zgn.Devotenbuurt in Dieze Oost. Geert Groote straat en Thomas a Kempis straat zijn de bekendste.

De gemeenschapskring kent ook iemand die de partijen/mensen bij elkaar brengt en dat is de Wijksamenbinder. Samen met Wijkmanager en Wijkbeheerder zorgt de Wijksamenbinder voor samenhang, samenwerking en afstemming. De gemeenschapskringen zijn wanneer ze goed functioneren de ultieme vorm van burgerparticipatie. Zaterdag 15 oktober is iedereen van harte welkom in Winkelcentrum Zuid om kennis te maken met de gemeenschapskring.

Er is een mogelijkheid om projecten in de wijk in te leveren, van klein naar groot. Ook kunnen mensen zich aanmelden voor Hart voor Zuid.

Artikel delen: