Gemeente ondersteunt en biedt vangnet

Zwolle – Inwoners van Zwolle zijn zelf verantwoordelijk voor het meedoen in de maatschappij. Of het nu om onderwijs, sport, cultuur of werk en inkomen gaat. Als dit niet lukt, ligt een sociaal isolement op de loer.

In de nota Samen sterk verwoordt het college haar ambitie voor en de werkwijze binnen het sociale beleid. Uitgangspunt is dat inwoners van Zwolle zelf verantwoordelijk zijn voor hun inkomen. Als dat niet lukt, ondersteunt de gemeente hen om dat wel voor elkaar te krijgen.

Om dit realiseren staan vier kernpunten centraal: 1 Eigen verantwoordelijkheid: inwoners van Zwolle zijn zelf verantwoordelijk voor werk, of als dat (tijdelijk) niet haalbaar is een andere vorm van participatie. Wat de inwoners zelf kan doen, moet hij ook zelf doen. 2 Aan het werk: voor iedereen die een uitkering krijgt geldt: iedereen die kan werken, moet werken. Voor de één is dat een fulltime baan, voor de andere een parttime baan: werken naar vermogen 3 Meedoen als werk nog niet haalbaar is: voor sommige mensen is werken nog niet haalbaar. Daarom wordt er gebruik gemaakt van het aanbod van collectieve voorzieningen of vrijwilligerswerk in de wijk om de verschillende vormen van meedoen naar vermogen mogelijk te maken. 4 Gemeente blijft een vangnet bieden: als een inwoner zelf de regie niet kan nemen, biedt de gemeente samen met de partners in de stad ondersteuning op maat als opstap naar werk of een andere vorm van participatie. De zekerheid van het sociale vangnet blijft bestaan. Als het nodig is biedt de gemeente Zwolle ook ondersteuning in de vorm van armoederegelingen, schulddienstverlening en bijstandsverlening. Dit vangnet is bedoeld als springplank naar zelfredzaamheid.

Door de talenten van onze inwoners te benutten kan iedereen op zijn eigen manier meedoen in de maatschappij, aldus wethouder Filip van As. Het college gaat bij werkgevers de mogelijkheid bespreken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een stage, ervaringsplaats of betaalde baan aan de bieden. Voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt ook aangehaakt bij activiteiten in de wijk. De consulent is in de wijk aanwezig en kan op die manier vraag en aanbod snel bij elkaar brengen.

In de nota is speciale aandacht voor kinderen die opgroeien in een huishouden met een laag inkomen. Zij hebben vaak ook minder mogelijkheden om mee te doen, denk bijvoorbeeld aan sport of een schoolreisje. "Armoede thuis mag voor deze kinderen geen belemmering zijn. In het jeugdbeleid is hier al aandacht voor. Ook bijdragen aan bijvoorbeeld de Stichting Meedoen en Stichting Ruime Wind en het Jeugdsportfonds dragen eraan bij dat kinderen zich kunnen ontwikkelen", aldus Van As.

Niet alleen werklozen hebben een laag inkomen, er zijn ook werkenden, zoals kleine zelfstandigen, die het een inkomen verdienen op het bestaansminimum. Ook voor deze mensen is inkomensondersteuning mogelijk. De gemeente gaat deze doelgroep informeren over de mogelijkheden.

De gemeente wil een sociale stad zijn binnen de financiële kaders. "De komende jaren moeten we het met minder geld doen. Daarom is het nodig dat we keuzes maken. Zo wordt de langdurigheidstoeslag 6 naar 3 procent verlaagd, maar blijft de collectieve zorgverzekering bestaan.” De gemeenteraad moet zich nog uitspreken over dit voorgenomen beleid.

Artikel delen:
Reacties 2
 1. Geachte redactie van Weblog Zwolle, kunt u mij uitleggen waarom u dit bericht op uw nieuws weblog plaatst?

  Klopt het dat dit een bericht is verstuurd door de gemeente Zwolle en lukraak gekopieerd en geplakt is? Degene die dit bericht heeft geschreven, heeft weinig kaas gegeten van het opstellen van een persbericht, of het geschikt maken voor publicatie op weblog Zwolle.
  Jammer, een gemiste kans.


  ⚠️ Meld

 2. Bericht door ck, op 11 oktober 2011 om 22:29
  Geachte redactie van Weblog Zwolle, kunt u mij uitleggen waarom u dit bericht op uw nieuws weblog plaatst?

  Dit soort dingen is toch wel gewoon nieuws over Zwolle te noemen?

  Degene die dit bericht heeft geschreven, heeft weinig kaas gegeten van het opstellen van een persbericht, of het geschikt maken voor publicatie op weblog Zwolle.

  Wat is er in jouw optiek mis met het stuk? Ik ben in ieder geval wel te spreken over het feit dat er weinig tot geen taal- en spelfouten in zitten! 😉


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.