Aan de slag voor speelnatuur in Diezerpoort

Zwolle – Kinderen en ouders gaan in Diezerpoort aan de slag voor speelnatuur. Vanuit het programma Zwolle Gezonde Stad zullen kinderen, jongeren en hun ouders in deze wijk gevraagd worden ‘kijkgroen’ in ‘gebruikersgroen’ ofwel ‘speelnatuur’ te veranderen. Het uitgangspunt hierbij is dat een gezonde omgeving uitdaagt tot meer bewegen, zoals buitenspelen, en op deze wijze een bijdrage levert aan het bevorderen van de gezondheid van de Zwolse jeugd.

Op basis van onderzoek naar de huidige ‘speelwaarde’ van de in de wijk aanwezige stukken groen en water en input van deskundigen en kinderen is de keuze voor speelnatuur gevallen op een stuk groen aan de Kastanjestraat. In de ontwerp-, aanleg- en onderhoudsfase krijgen de kinderen en hun ouders nadrukkelijk een rol. Over hoe dit in te vullen zijn verschillende ideeën. “In de ontwerpfase kun je kinderen bijvoorbeeld hun eigen favoriete speelplek laten ontwerpen. Als het groen aangelegd moet worden, kun je de ouders met hun kinderen hiervoor gezamenlijk een cursus laten volgen”, legt wethouder Erik Dannenberg uit. Ook private partners van Zwolle Gezonde Stad, en diverse onderwijsinstellingen zien mogelijkheden actief bij te dragen aan het project.

Naast het feit dat een gezonde omgeving uitdaagt tot meer bewegen en op deze manier een bijdrage levert aan de gezondheid van de inwoners, kent het project Speelnatuur ook andere positieve effecten. Zo draagt het bij aan de verbetering van de sociale contacten en sociale veiligheid in de wijk en de kwaliteit van de leefomgeving wordt vergoot. De projectleiding van Speelnatuur is in handen van het Lectoraat De Gezonde Stad van Hogeschool Windesheim. De provincie Overijssel stelt voor de uitvoering van dit project € 148.695,- beschikbaar.

Artikel delen: