Windesheim organiseert werkconferenties Jeugdzorg

Zwolle – Windesheim organiseert op woensdag 9 en donderdag 10 november 2011 de uitwisselingsestafette De Vrije Professional. Op beide dagen vindt van 13.00 tot 18.00 uur een werkconferentie plaats, waarin de volgende twee vragen belicht worden: Hoe zorg je ervoor dat de wensen van een kind of jongere, de cliënt, meer dan nu centraal komen te staan in de Jeugdzorg? Hoe krijgt deze cliënt zelf de regie over het oplossen van zijn problemen?

Het doel van de estafette is het overdragen van kennis, kunde, ervaringen en ideeën over het ‘nieuwe’ werken in de Jeugdzorg: de cliënt bepaalt zelf wat voor hem het beste is, dat wordt niet meer van bovenaf opgelegd. Deze gewijzigde aanpak vraagt om een cultuuromslag bij veel jeugdzorgorganisaties. En dat is niet gemakkelijk. Toch zijn diverse organisaties bezig met pilots, het invoeren van nieuwe methodieken en het geven van trainingen om deze cultuuromslag voor elkaar te krijgen. Dit betekent dat er al veel informatie en kennis over de nieuwe aanpak beschikbaar is. Deze wordt beschikbaar gesteld en gedeeld op de werkconferenties, in de vorm van workshops, interviews en voordrachten.

De conferentie van 9 november gaat over de zorgvraag en de wijze waarop jeugdzorgwerkers en de jongeren die zij begeleiden hiermee omgaan. Naast diverse workshops geeft gastspreker, de ‘organisatieactivist’ Jaap Peters, zijn visie.

Voor de conferentie van 10 november staat een andere manier van het aansturen van organisaties centraal, onder andere op het gebied van financiën, personeelsbeleid, verantwoording van werkzaamheden. De gastsprekers zijn kinderpsychiater Peter Dijkshoorn en ‘leiderschaps’psychologe Inge Nuijten.

Beide werkconferenties, met jeugdzorgspecialist Peter Paul Doodkorte als dagvoorzitter, zijn bestemd voor een ieder die betrokken is bij de Jeugdzorg: cliënten, medewerkers, leidinggevenden, bestuurders, docenten en studenten. Het volledige programma van beide middagen is te lezen op www.windesheim.nl/uitwisselingsestafettejeugdzorg  Hier kunnen belangstellende zich ook inschrijven voor de workshops. Deelname is gratis.

Uitwisselingsestafette De Vrije Professional is een project van Windesheim in samenwerking met Hogeschool Saxion en vele jeugdorganisaties en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.

Artikel delen:

Reageer