Oproep nieuwe vrijwilligers FNV Lokaal Zwolle

Zwolle – Steeds meer taken worden door het rijk bij de gemeenten neergelegd en daarom zijn in tal van plaatsen FNV Lokaal groepen actief. Dat is ook in Zwolle het geval. Zo is bijvoorbeeld FNV Lokaal Zwolle vertegenwoordigd in de Cliëntenraad Sociale zaken en Werkgelegenheid en wordt actief meegewerkt met het landelijke onderzoek naar het beleid van de gemeenten op het gebied van armoedebestrijding, re-integratie en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Ook heeft FNV Lokaal Zwolle de tentoonstelling “ Onzeker bestaan” over laaggeschoolde mensen met inkomens, die vaak onder het minimumloon liggen. Het plan bestaat om in januari 2012 samen met de gemeente Zwolle de tentoonstelling “Bijzondere werknemers” te organiseren over de mensen in de sociale werkvoorziening. Bent u lid van een FNV vakbond en wilt u ook actief meewerken aan de werkgroep FNV Lokaal Zwolle en mee te helpen onze werkzaamheden uit te voeren en verder uit te bouwen? Meldt u dan aan bij Nellie Stremmelaar , projectcoördinator Lokaal Beleid van de FNV, tel. 06-3331009, email Nellie.Stremmelaar@vc.fnv.nl of bij Barend de Rooij, voorzitter van FNV Lokaal Zwolle, tel. 06-33879076, email badero@xs4all.nl.

Artikel delen: