Tenstoonstellingen in combinatie geopend

Zwolle – De belangstelling was dusdanig groot dat op het laatste moment de officiele opening van een aantal tentoonstellingen, verplaatst werd van de Fundatie aan de Blijmarkt, naar de foyer van Odeon.

img_6341_copy.jpg 

Na speeches van Ralph Keuning van de Fundatie, Bert de Vries van het HCO en burgemeester Henk Meijer , wandelde het gezelschap naar het museum aan de overkant, De Fundatie, om de tenstoonstelling "Van Albrecht Dürer en Thomas à Kempis – Kunst en handschriften uit de tijd van de Moderne Devotie" te bekijken. Daarna werd de wandeling vervolgd naar het Stedelijk Museum waar eveneens tentoonstellingen werden geopend: "Aan god gehecht" en "Door geloof gedreven". Onderweg even beziggehouden met een klein concert bestaande uit Gregoriaanse zang. Burgemeester Meijer hield en passant ook het nieuwe Zwolse bier, naar het schijnt een stevig bier ten doop. Het heeft de naam Agnietenbier meegekregen.

img_6371_copy.jpg

img_6375_copy.jpg

De tentoonstelling is opgebouwd rond thema’s uit het lijden van Christus. Schilderijen, sculpturen en prenten van onder meer Albrecht Dürer en Quinten Massys, alsook van kunstenaars uit de omgeving van Dieric Bouts en Jan Gossaert, laten zien hoe het beeld van Christus als triomferende koning in de 15de een 16de eeuw verschoof naar Christus als lijdende mens. Dit had nieuwe thema’s in de kunst tot gevolg, waaronder ‘Ecce Homo’ en ‘Christus op de koude steen’.

img_6421_copy.jpg

De thema’s lijken rechtstreeks in verband te hebben gestaan met de Moderne Devotie. Het zich inleven in Christus’ lijden paste namelijk helemaal bij het idee van de navolging van Christus, dat het streven was van de moderne devoten. Hoe invloedrijk de Hanzestad Zwolle in die jaren was, niet alleen als thuisbasis van de Moderne Devotie maar ook op kunstgebied, bewijzen de verfijnde beeldhouwkunst van Arnt van Zwolle en de al even subtiele prentkunst van de zogeheten Meester IAM van Zwolle, die inmiddels internationale bekendheid genieten. Van beiden is op de tentoonstelling werk te zien. 

 

img_6436_copy.jpg

 

img_6471_copy.jpg

img_6515_copy.jpg

img_6577_copy.jpg

Het Stedelijk Museum Zwolle aan de Melkmarkt organiseert, van 15-10-2011 t/m 11-03-2012 deze tentoonstelling die als het ware een tweeluik is. Het ene deel vertelt het verhaal van de Moderne Devotie.  Het laat met behulp van prachtige handschriften, schilderijen en beelden zien hoe de beweging is ontstaan en verspreid werd en wat de betekenis van de IJsselstreek voor de beweging is geweest. De grondlegger van de beweging, Geert Grote, krijgt ruime aandacht. Zelfs zijn schedel zal worden getoond! Thomas a Kempis, de verdieper van de beweging, en zijn belangrijke boek De navolging van Christus, vormen het middelpunt van de tentoonstelling.  In het andere deel van het tweeluik wordt de vraag gesteld in hoeverre het geloof doorwerkt in de hedendaagse beeldende kunst. Vanuit de geschiedenis wordt de sprong gemaakt naar de eigen tijd en cultuur. 

img_6609_copy.jpg

Door het tonen van kunstwerken van de vooraanstaande hedendaagse kunstenaars Rinke Nijburg, Sela, Gijs Frieling en Marc Mulders wordt duidelijk gemaakt dat geloof niet iets uit een ver verleden is, maar integendeel juist uitermate actueel kan zijn en nog steeds de mensheid inspireert. Voor de genoemde kunstenaars zijn religie, leven en kunst onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

img_6663_copy.jpg

 

Artikel delen:
Reacties 3

Reacties zijn gesloten.