GroenLinks wil Dijklanden definitief zonder woningbouw

Zwolle – GroenLinks brengt tijdens de raadsvergadering van 17 oktober een motie in stemming om een eind te maken aan de jarenlange structuurplandiscussie over woningbouwlocaties in de stadsrand. Woningbouw in de Dijklanden strookt totaal niet met de perspectieven die voor dit gebied zijn vastgesteld. Nu duidelijk is dat Zwolle tot in lengte van jaren voort kan met de huidige woningbouwlocaties moet de gemeenteraad maar eens een definitieve beslissing nemen tegen bebouwing van de Dijklanden.

groenlinks.jpg

In de nota 'Toekomst stadsrand Langenholte e.o.' wordt over de Dijklanden opgemerkt: 'Hoewel een nieuwe woningbouwlocatie door velen als niet wenselijk wordt beschouwd, blijft dit een serieuze optie'. Maar de nota noemt juist als perspectieven voor dit gebeid: stadslandbouw, kleinschalig recreatief gebruik, natuurlijke waarden behouden en versterken. Woningbouw hoort absoluut niet in dit rijtje thuis. In 2009 deed eenzelfde probleem zich voor met Stadsbroek bij de groene inrichting van de 'Noordelijke Stadsrand'.

Uit de onlangs vrijgegeven 'Voortgangsrapportage Programma's en Projecten' wordt duidelijk dat de stagnatie in het woningbouwprogramma ook na 2014 doorgaat. Zwolle kan dus tot in lengte van jaren voort met de huidige woningbouwlocaties in bebouwd gebied (de zogeheten 'inbreiding') en in vinexwijk Stadshagen.

Daarom dient GroenLinks een zogeheten motie vreemd aan de orde van de dag in waarin het college wordt opgedragen 'de opties voor woningbouwlocaties die in het structuurplan zijn genoemd te laten vervallen, zodat deze gebieden niet langer worden uitgezonderd van de gebiedsontwikkelingen voor de noordelijke stadsrand, Langenholte en de IJsselzone.'

Artikel delen:
Reacties 5
  1. Een absoluut terecht standpunt van Groenlinks. Woningbouw in dit gebied heeft absoluut geen toegevoegde waarde en vernielt het mooie, groene en vrije gebied wat door veel Zwollenaren wordt gewaardeerd en veelvuldig wordt gebruikt om te wandelen, fietsen, e.d. het is een schitterend gebied wat zo moet blijven!

  2. vind ik ook mooi wandel gebied moet je niet aan komen, en ook die schijt schapen weg je kunt er niet normaal een lekkere boswandeling maken met al die schape strond.

Reageer